Month

Mart 2022

DİZİLERDEKİ SOSYAL HİZMET AKIMI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Medya günümüzde önemli bir yere sahip kitle iletişim aracıdır. Medya, bireyleri ve toplumu çeşitli şekillerde etkilemekte ve algı oluşturmaktadır (Arslan, 2002). Kitle iletişim araçları içinde televizyon ve özelde televizyonda yayınlanan diziler de bu etkileşimin bir parçasıdır. Televizyon dizilerinde birçok konu işlenmektedir ve bu konuların sunumunda izleyicileri yönlendirdiği veya bilgiyi yanlış şekilde verdiği yöntemler olabilmektedir (Kırtepe,…

“ANLAM ÇAĞI”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Victor Frankl, 1943-1946 yılları arasında tıpkı diğer İkinci Dünya Savaşı mağdurları gibi eşi, annesi, babası, kız ve erkek kardeşi ile birlikte Naziler tarafından toplama kampında tutsak edildi. Kendisi ve kız kardeşi dışında bütün aile üyeleri gaz odalarında öldürüldü. Bu kampta geleceğe dönük hedefleri ve yerine getirilmesi gereken görevleri olduğunu düşünen tutukluların yaşlı ve güçsüz olmalarına…

Doğum Sonrası Gelen Sancı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Anne olduktan hemen sonra bebeği ile ilk kavuşma anı yaşayan birini hayal edin. Toz pempe şekilde çok mutlu biri gözlerinizin önüne gelmiş olabilir. Peki tam tersini düşünebilir misiniz? İlk kavuşma anında ağlayan hatta çocuğunu kabul etmeyen bir anne olabilir mi? Ne kadar toplumsal açıdan yanlış görülse de bu durum sandığımızdan daha çok yaşanıyor. Doğum sonrası…

EYVAH, ÇİFT ÇİZGİ!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Ergenlik, menopoz gibi bir “gelişimsel dönem stresi” olan gebelik süreci; kadın yaşamını fiziksel, biyolojik, sosyolojik, ekonomik vb. birçok alanda etkilemektedir. Gebelik sürecinin bilinmeyen ve öngörülemeyen olarak algılanması, doğum korkusunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Bolsoy, Çelik ve Şimşek, 2019). Gebelik stresi kadın yaşamının doğal akışı içerisinde yerini alır (Baltaş ve Baltaş, 2014; Akt. Külçür, 2016). Stresin…

ÇOCUKLARDA TRAVMA VE TRAVMA SONRASI TEPKİLER

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. “Yetişkin yaşamda tekrarlayan travma kişiliğin daha önce biçimlenmiş yapısını kemirir ancak çocuklukta yaşanan tekrarlayan travma kişiliği biçimlendirir.”  Judith Herman,2017 Travma kavramı günlük hayatta çokça karşımıza çıkmaktadır ve kavram kişinin başa çıkmasına engel olacak kadar yüksek derecede stresi işaret etmektedir. Travmatik yaşantılar insanlık var olduğu sürece var olmuştur ve çoğu insan yaşamı içerisinde bir ya da…

MADALYONUN İKİ YÜZÜ: SOSYAL HİZMET VE HALK SAĞLIĞI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal hizmet, tüm toplumlar için önemi yadsınamayacak bir mesleki disiplindir.  Çok becerikli bir meslek olarak nitelendirilebilen (Zastrow, 2013) sosyal hizmet; “sosyal işlevselliği arttırmak, kapasiteyi yenilemek, güçlendirmek ve özlenen amaçlara uygun toplumsal koşulları yaratmak üzere bireylere, gruplara, ailelere ve topluluklara yardımı kapsayan mesleki bir çalışma” olarak tanımlanmaktadır (Çakıcı ve Yücel , 2019, s. 344). Bu mesleki…

YAŞAMIN İKİ UCU: ÖLÜM VE YAŞAM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uğruna yaşamak için bir nedeni olan, neredeyse her nasıla dayanabilir. Nietzsche yüzyılda akıl ve sanayi aracılığıyla doğaya hükmetmeye başlayan insanlık, 20.yüzyılda geçmişten getirdiği temel inanç ve düşüncelerini sorgulamaya başlamıştır. İnsanoğlu, kurmaya başladığı bu yeni dünya düzeninde kendisini kaybetmiş, savaşlar ve ekonomik bunalımlarla birlikte toplum içerisinde eriyip gitmiştir. İnsan değerinin “hiç”e indiği bu dönemde varoluşçuluğun fenomenolojik…

ALZHEİMER HASTASIYLA YAŞAMAK 2: UYGUN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Alzheimer, bellek kapasitelerinde gerçekleşen azalmalar, mantıklı düşünme, öğrenme ve iletişim kurabilme yeteneklerindeki bozulmalar gibi semptomlarla karakterize edilen ilerleyici bir bozukluktur. Bu semptomlara ek olarak süreç içerisinde hastaların kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar eşlik edebilir (Türkiye Alzheimer Derneği, 2020). Hastaların yaşadıkları bu bozulmalar, bakım verenler ve hasta yakınlarına ciddi sorumluluklar yüklemektedir (Özer, 2010). Bu konuda…

Psikiyatri Hemşireliği Nedir?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Uluslararası anlamda, lisans eğitiminden sonra psikiyatri hemşireliği/ ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında yüksek lisans programını tamamlayarak üst düzey bir eğitim alan hemşireler uzman psikiyatri hemşiresi/ruh sağlığı ve hastalıkları hemşiresi olarak adlandırılmaktadır (Çam, 2014). Uzman psikiyatri hemşiresi unvanına sahip olan hemşireler psikiyatri hemşireliği doktora programı/ ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği doktora programlarında 4…

ÇOCUKLARLA FELSEFE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. “Bilgelik bizi çocukluğa geri götürür.” Çocukluk insanlığın ilk evresi/başlangıcı sayılırsa; felsefe de öncelikle bilginin, varlığın, amaçların, neden-sonuçları açıklamanın başlangıcı sayılır. Çocuklar henüz kimliklerini kolektif bir kimliğe, akıllarını herhangi bir oluşuma teslim etmeyen insanlardır. Onların henüz Platon’un metaforlaştırdığı anlamda herhangi bir “mağara”ları yoktur. Felsefeciler gibi çocuklar için de dünya ve onun üzerinde olup biten her şey…