Ya Hep Ya Hiç Değil; Az ve Öz!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

Çağdaş kültürde satın almanın ve sahiplenmenin mutlulukla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır ve bu düşünce tüketici toplumuna bağlılığı desteklemektedir. Bunun yanı sıra fazla tüketimin, yaşam tarzlarının ve materyalist değerlerin refahı için güvenli bir yol olmadığı da bildirilmektedir. Bu bağlamda fazla tüketim yerine daha çok içsel değerlere odaklanan minimalizm ortaya çıkmaktadır. Minimaliz, Fransızcadan gelmiş olan minimum kelimesinden türemiştir. Minimumun Türk Dil Kurumu’ndaki kelime anlamı ise, “bir şey için gerekli en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak belirtilmiştir. Minimum kelimesinin matematiksel ifadesine bakacak olursak, “değişken bir niceliğin, inebildiği en alt basamak, asgari, minimal” şeklinde tanımlanmıştır. Minimalizmin kurucularından sayılan Mies, minimalizmi fakirlik, yoksunluk veya eksiklik değildir, bunun aksine minimalizm bilinçli bir tercihtir ve zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır diye açıklamaktadır ve Less is more (Az çoktur) ünlü sözü ile özetlemektedir (Ertürk, 2015).

1960’lı yılların sanat eserlerinde ve müziklerinde kullanılmaya başlayan minimalizm artık günlük hayata da adapte olmaya başlayıp tükettikçe daha fazlasını isteyen ve nesnelere esir olmaktan korkan tüketiciler için kurtarıcı bir yol olmuştur. Bu yüzden insanlar artık minimalizmle birlikte az olanı nasıl çok hale getirebilirler veya daha farklı şekillerde nasıl kullanabileceklerini araştırmaya başlamıştır. Bu noktada, minimalizmi yaşam tarzı haline getirenler hayatın her alanında bunu hissetmek adına huzurlu, anlamlı, ferah kavramları ile boşalan manevi alanı doldurmaktadırlar. Her birey için manevi boşlukları doldurmak ve pozitif yönde sonuçlar elde etmek bu akımı daha da rahat yaşamayı sağlamaktadır (Dağ, 2020). Minimal yaşam sadece evdeki fazla eşyalardan kurtulup sadeleşmek anlamına gelmemektedir. Bütün tüketim alışkanlıklarını düşünüp, hayatı tamamen israftan arındırarak asıl ihtiyaç olana odaklanılabilmektedir.  Gerçekten minimalist bir yaşamı tercih edecek olan bireylerin paraya olan tutkusunu da gözden geçirmesi gerekmektedir. Her birey kendi gelir ve sosyo-ekonomik durumuna göre yaşam tarzına uygulayacağı değişiklikleri belirlemektedir. Minimalizmin herkesin kendi günlük yaşamında isteklerine göre uygulayabileceği bir yönü vardır ve yoksun bir şekilde yaşamak anlamı taşımamaktadır (Dağ, 2020). Minimalizm tüketim sürecinde asıl dikkat edilmesi gereken şey olan dengeyi vurgulamaktadır. Minimalistler tüketimden vazgeçmemekte yalnızca onu uygun ve makul sınırlar içinde tutmaya çalışmaktadır. Tüketimi sınırlandırmaya çalışan minimalistler tüketerek zevk almaya da karşı çıkmamaktadırlar. Ancak onlara göre hayatın tadını çıkarmayı engelleyen gereksiz eşyalar yaşamdan çıkarılmalıdır çünkü çıkarılan bu eşyalar aslında daha az temizlik yani daha az zaman ve enerji kaybı veya daha fazla yaşam alanı demektir. Bu sayede ortaya enerji ve zaman tasarrufu çıkmıştır ve arzu edilen şeyleri yapma fırsatı oluşmuştur. Ortaya çıkan bu fırsatla bireyler stres ve kaygıdan uzaklaşıp özgürleşebilmektedir de. Minimalist yaşama ayak uydurup, özgürleşebilmek adına birkaç tüyo olarak satın almayı azaltmak, kıyafetler konusunda basit kombinler yaparak almak, teknolojinin gücünü kullanmak ve ihtiyaç olmayan eşyaları belirleyip azaltmak verilebilmektedir. Sonuç olarak, son zamanlarda daha da fazlalaşan tüketim çılgınlığına karşı minimal yaşamlar içselleştirmek hem tüketim hem insanlık adına büyük bir başarı olacaktır. Yani az tüketim, çok huzur!

Kaynakça

Dağ, M. (2020). Tüketim Kültürü Bağlamında Bir Yaşam Tarzı Olarak Minimalizm (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Ertürk, M. (2011). Minimalizmin Doğuşu ve Mimaride Biçim Açısından Minimalizm Değerlendirmesi (İç Mimarlık Bitirme Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Taş, S. (2020). Tüketim Karşıtı Yaşam Tarzları: Freeganizm, gönüllü sadelik ve minimalizm. Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (6) , 38-64.

Görsel Kaynakça

Büyükyıldırım, Ü. (2017, December 25). Minimalizm ve minimalist Yaşam Felsefesi. https://www.umityildirim.com/minimalizm-ve-minimalist-yasam-felsefesi/

Girls apartment sketch. (n.d.).

https://www.rawpixel.com/image/1227379/girls-apartment-sketch

Ünzile DUMAN

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü / Aday Psikolojik Danışman