Tag

#zeka

Flynn Etkisi ve Çocuklar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çağımızda ki çocuklar daha mı zeki? IQ puanları daha mı yüksek? İnsanlar böyle düşünüyor olabilir ama bunun aslı var mı? İşte bu gibi sorular öncülüğünde Flynn Etkisi’ne adını veren kişi, Yeni Zelanda’da çalışmalarını sürdüren Amerikalı siyaset bilimci James Flynn’dir. Flynn Etkisi, 20. yüzyılda dünyanın birçok yerinde ölçülen zekâ testi puanlarındaki kayda değer ve uzun süreli…

SOSYALLEŞTİREN ZEKA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal bir varlık olan insan için diğerleriyle iletişim kurmak kaçınılmazdır. Bu nedenle kişinin çevresiyle sağlıklı ilişkilerinin olması kendi iyi oluşu için de büyük önem taşımaktadır. Bireylerin kişiler arası ilişkilerinin kuvvetli olmasında sosyal zeka ön plana çıkmaktadır. Bireyler arası sosyal ilişkilerin etkili olması, fiziksel ve psikolojik sağlığı da olumlu yönde etkiler. İnsanlar arasındaki güçlü, derin, doyurucu…

Duygu Dünyasına Bir Yolculuk : Duygusal Zeka

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.  ‘’Duygular insan yaşamını her yönden önemli ölçüde etkileyebilecek güce sahiptir.’’ Duygusal zekâ gelişimi bireyin; başkalarının duygularını anlama ve doğru tepkiler oluşturma, sosyal ilişkilerinde doyum sağlama, olumsuz duygu durumlarıyla başa çıkabilme, sahip olunan potansiyeli üst düzeyde ortaya çıkarma gibi kazanımlar elde etmesiyle doğrudan ilişkilidir (Büyükbiçer, 2019). Goleman tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir zekâ olarak vurgulanan duygusal…

ÜSTÜN ZEKALI BİREYLERİ KAZANMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.’’ – Thomas Alva Edison Zekâ, akıl, üstün zekâ veya üstün yetenek gibi kavramlar geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Farklı kültürlerin zekayı algılayış biçimleri değişmekteyken, farklı kuramların da zekayı tanımlamaları değişmektedir. Bu sebeple üstün zekâ da çeşitli tanımlamalara sahip olan ve kültürlere göre farklılık gösteren bir…

Dahilerin Psikolojisi: Nikola Tesla

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Yaşadıkları zamanın ötesinde fikirleriyle tarihin dönüm noktalarında imzaları bulunan birçok kişiyi dahi olarak nitelendiririz. Bu nitelendirmelerin yanında “dahilikle delilik arasındaki ince çizgi”yi tanımlamaktan da geri durmayız. Deha, mevcut dönemdeki alışılmış fikirleri aşan çalışmalar üretir. Bu çalışmalar insanlığın mevcut bakış açısından farklılaştıkça bıraktığı izler derinleşir ve sahibini deha olarak ünlendirir (Cloud, 2009). Dehalar yalnızca ürettikleriyle değil…

EVDE BİR DAHİ VAARRR!!!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Geçmişten günümüze zekâ ve yetenek üzerinde birçok farklı tanımlamalar ve araştırmalar yapılmıştır ve hala yapılmaya devam etmektedir. Burada, zekanın ve yeteneğin ne olduğundan bahsetmek istemiyorum. Üstün yetenekli bireylerin yaşadıkları problemlerden bahsedeceğim. Yazıma şöyle bir soruyla başlamak istiyorum: Üstün yetenekli bir çocuğa sahip olmak ister miydiniz? Evet’leri duyar gibi oluyor insan. Hem kim istemez ki zeka…

Kişiler Arası İlişkilerin Beyni: Duygusal Zekâ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Zekâ; algılama, ayırt etme, mantık, muhakeme, problem çözme, soyut düşünebilme gibi birçok zihinsel yeteneğin kullanılması şeklinde daha çok bilişsel boyutu ile öne çıkmaktadır. Ancak zekanın yalnızca bilişsel boyutu bulunmamaktadır; salt düşünme faaliyetinden farklı olarak hisseden bir zihnimiz de vardır. Zekanın bilişsel boyutunun büyük bir bölümü genler aracılığı ile aktarılmaktadır. “Kalıtımla gelen zekâ düzeyi, duygusal algılar…

ÇOCUKLARIN ZEKÂYA BAKIŞ AÇISI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Rölatif bir kavram olan zekâ hakkında çok çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Tanımlamayı yapanlar genel olarak kendi yaşantılarını temel alarak çeşitli açıklamalar yapmışlardır. Kimisi, bireyin çevreye uyumu üzerinde durarak kişinin çevresine uyumu ile zekâ düzeyi arasında önemli bir ilişki olduğunu söylerken, kimileri de zekâyı öğrenebilme yeteneği olarak ve soyut düşünebilme kabiliyeti olarak tanımlamışlardır. Kadın ve erkekler fiziksel…

YERLİ ZEKÂ TESTİ’NDE SUÇLU, PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır.   “Yine ne oluyor?” diyerek yazıyı açmış olabilirsiniz. Konunun bu boyutuna geçmeden önce dilerseniz önce zekâyı ve yerli zekâ testimizi biraz tanıyalım. Zekâ TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. Özgüven (2014) bireylerin var olan zihinsel becerilerinin birbirinden farklı yönlerinin sayısal olarak ölçülerek…