Tag

#yaratıcı

ÇOCUKLARIN YAŞANTISAL SÜREÇLERLE ÖĞRENMELERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Yaratıcı drama, kişilerin kendi yaşantısal süreçlerini kullanmalarına ve yaşamı deneyimlemelerine imkan sağlar. Yaratıcı drama, çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar…

NEDEN BU KADAR KAYGILANDIĞINI ANLAMIYORUZ!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüzde çocuk değiştirme anlayışı, geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinden daha farklı bir boyuta ulaşmıştır. 21. yüzyıl becerilerine sahip çocukların yetiştirilmesi gerektiğini savunan eğitimciler, ailelere de bu konuda çeşitli eğitimler veriyor, çocukların daha bağımsız, yaratıcı, girişken, araştırmacı ve kaygı durumlarına karşı problem çözme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu noktada eğitimcilere önemli görevler düşse de,…

Akran Zorbalığı ve Yaratıcı Drama

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Akran zorbalığı, fiziksel ve psikolojik yönden güçlü olan öğrencilerin, kendisinden daha güçsüz olan öğrencilere karşı gösterdikleri tekrarlayıcı ve sürekli bir örüntü oluşturan fiziksel, sözel ve sosyal saldırgan davranışlar bütünüdür (Ertan, 2012).  Okullarda oldukça sık bir şekilde gözlemlenen akran zorbalığı okul ortamını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Fiziksel, sözel, ilişkisel, sanal zorbalık olarak görülebilen akran zorbalığı gelişim çağındaki…