Tag

#yapısal

İlk Bağlarımız: Aile

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 5 Dakikadır. Zaman içinde yaşadığımız çağın getirileri sonucunda klasik geleneksel aile yapısında değişimler söz konusu olmuştur. Çağın getirisi olan bireyselci kültür sonucu gelecek nesille çatışma yaşayan aileler profesyonel yardım arayışına girmiştir. Bu yardım arayışında aile danışmanlığı ailede sağlıklı iletişim ortamının sağlanmasında aile bireylerine sunulan psikolojik danışma hizmetidir (Sarı, 2015). Aile danışmanlığı, ailelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili karar verilmelerine…

PSİKANALİTİK KURAMA GÖRE KİŞİLİK YAPISI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Psikanalizin öncüsü Sigmund Freud, insanı anlama ve onun ruhsal süreçlerini çözmeye dair yaptığı çalışmalarla 19. yüzyıla damga vurmuştur. Bireysel değerlendirmeleri haricinde klinik incelemeleriyle de kişilik kuramı üzerine araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda Freud, kişilik yapısını öncelikle topografik modelle açıklamıştır. Ancak zaman içinde bu modelin tek başına yeterli olmadığını, kişiliği açıklamak için destekleyici yeni bir modele…