Tag

#şema

Derinlerdeki Bilişsel Yapılar: Şema Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Aaron Beck’ in geliştirdiği Bilişsel Terapi, düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesinin, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açacağına vurgu yapmakta ve işlevsel olmayan temel inançların değiştirilmesi için danışana yardımcı olmaktadır (Dinç, 2012). İlk başlarda Bilişsel Davranışçı ekolle çalışan Jeffrey Young, bu yaklaşıma bazı danışanların yanıt vermediğini görmüş (Young ve Klosko, 2017) ve problem duyguları…

EĞİTİMDE YENİ BİR LİSAN: BİLİŞSEL YAKLAŞIM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Jean Piaget psikoloji alanına adını altın harflerle yazdırmış isimlerden biridir. Çocuklardaki bilişsel öğrenme hakkındaki teorisi ile pedagojinin babası olarak kabul edilmiş bir figür. Mantık ilkelerinin içimizde oluşmaya başlamasının, dil becerisi edinmemizin de öncesine dayandığını keşfetmiştir. Bu ilkeler çevreyle, özellikle de sosyal kültürel çevreyle, duyusal ve motor aktivite aracılığıyla kurulan etkileşimden gelir. Piaget’ye göre gelişim, bir…

ŞEMALAR İLE DUYGUSAL ZEKA İLİŞKİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bireylerin çocukluk dönemindeki yaşantıları yetişkinlikte olaylara bakış açılarını etkileyebilmektedir. Özellikle olumsuz yaşantılar  ileri yaşlarda bazı psikolojik problemlerin temeli olabilmektedir. Bu sebeple kişilerin sorunları incelenirken çocukluk yaşantıları, ilk anıları göz önüne alınmalıdır. Şema terapi de insanların erken dönem yaşantılarının yetişkinlikte yaşadıkları sorunlar üzerindeki etkilerini incelemektedir. “Şema” kelimesi Yunanca kökenli olup, “karmaşık uyaran ve deneyimler kümesi içinde…

Psikolojik Esneklik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Her birey yaşamı boyunca birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır; bu durumda bireylerin yaşamın olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de olabileceğini kabul ederek duruma uyum sağlayabilme yetenekleri önem kazanmaktadır. İnsanlar, yaşamlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları problemlerin bir kısmına uyum sağlayabiliyorken bir kısmına uyum sağlayamamakta ve bunun sonucunda çeşitli ruhsal hastalıklar yaşayabilmektedirler. Uyum sağlanamayan durumlarla baş etmede psikolojik esneklik…