Tag

#psikokuram

Kurban Rolü ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Flört şiddeti, romantik bir beraberlik içerisinde ya da beraberlik bittikten sonra bir partnerin diğer partner üzerinde güç kullanmaya çalıştığı, zarar verici davranış biçimidir. Bu davranış biçimini her iki cins de uygulayabilir. Romantik ilişkideki güç davranışları her zaman gözle görülür olmayabilir ve fiziksel bir temele dayanmayabilir. Temelde güç kullanan partner sadece kendi ihtiyaçlarının karşılanması için kurban…

CARL GUSTAV JUNG’UN ANNE ARKETİPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Psikolojide ilk defa Carl Gustav Jung tarafından kullanılan “arketip” kavramı, kolektif bilinçaltını oluşturan öğelerdir. Kalıtsal eğilimler doğrultusunda bireyin hayatlarına rehberlik eden ve ortak bilinç dışının içinde yer alan arketipler, yoğun duygusal ögeler ve enerjiler taşıyan evrensel düşünce biçimleridir (Yılmaz, 2018). Arketip antik çağda da kullanılan Platon’un ideasıyla benzer bir kavramdır (Jung, 2020). Arketiplerin kaynağını insanlığın…

‘‘Taklitler Aslını Yaşatır’’

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların sergilediği birçok davranış, diğer insanların yaptıkları davranışları gözlemleme ve onları model almaları yoluyla kazanılmaktadır. Birçok davranış, en azından bir parça da olsa modelleme yoluyla öğrenilebilir. Örneğin, öğrenciler ebeveynlerini kitap okurken izleyebilirler, matematik problemlerinin çözümlerini izleyebilirler ya da bir kişinin cesurca ve korkusuzca hareket ettiğini gözlemleyebilirler. Saldırganlık da model alma yoluyla öğrenilebilir. Birçok araştırma göstermektedirki…

Beklenti etkisinden sonuca: Kendini Gerçekleştiren Kehanet

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günlük yaşamda bireyler, olaylara, durumlara ve kişilere yönelik farklı beklentiler içindedirler. Bu beklentilerin oluşmasında ise bireyin algıları ve davranışları etkili olabilmektedir. Daha önce hiç görmediği bir yere gitmeden önce arkadaş ortamında gideceği şehirle ilgili olumlu yorumlar işiten bir kişi, seyahat ettiği şehre adım attığı ilk andan itibaren şehre ilişkin güzellemeler içinde olabilir. Gittiği şehirde karşılaştığı…

Senin Yaşam Biçimin Hangisi?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Adler, bireyin çocukluk dönemlerinde etkileşimler sonucunda kendine özgü davranış örüntüleri geliştirdiğini savunur ve bunu yaşam biçimi olarak adlandırır. Bu kavram bireylerin amaçlarını, kendisine ve dünyaya ilişkin görüşlerini ve amaçlarına ulaşmak için alışılmış tepki örüntülerini içerisinde barındırır (Geçtan, 2017). Yaşam stili kalıtımsal özellikler, bireyin yaratıcı gücü, aile içi iletişim biçimleri, psikolojik doğum sırası ve erken dönemde…

“SUÇUMUZ NEYDİ BİZİM?”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlık tarihi ne kadar eski ise suçun tarihi de o kadar eskidir. Öyle ki bazı inanışlarda insanlığın dünyaya geliş hikâyesi, ilahi bir suçun işlenmesine dayandırılmaktadır. İlk suçun kim tarafından işlendiği konusu bir tarafa, suç olgusunun insanlık tarihinin başlangıç noktasından bugüne kadar toplumsal hayatın en önemli problemlerinden biri olduğu değişmez bir gerçektir. Çünkü her grup, topluluk…

FEMİNİZM HERKES İÇİNDİR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. ‘Kimsenin kimseye hükmetmediği bir dünyada yaşadığımızı düşünün. Kadınlarla erkeklerin birbirine benzemediği ve hatta daima eşit de olmadığı; ama ilişkilerimizi şekillendiren yaşam felsefesinin karşılıklılık esası üzerine inşa edildiği bir dünyada yaşadığımızı düşünün. Her birimizin kendimiz olabildiğimiz bir dünyada, barış ve olanaklar dünyasında yaşadığımızı düşünün.’ Bell Hooks Toplum içerisinde bireyler, kadın ve erkeklere yönelik genel fikir ve…

ÇÖZÜM ORALARDA BİR YERDE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çözüm odaklı danışma yaklaşımı; klinik uygulama olarak Toplum Ruh Sağlığı hareketi ile birlikte başlayan ve Milton H. Ericson’un öncülüğünde gelişen bir tedavi yöntemidir. Çözüm odaklı danışma, “çözülmesi gereken sorun” üzerinde yoğunlaştığı için sıklıkla “sorun çözme terapisi” olarak bilinir(Doğan, 1999). Çözüm odaklı model başlangıçtan insanın doğal birtakım öz-kaynaklarla donanık olduğu şeklinde formüle edilen Eriksonian görüşün geçerliliğini…

SEÇİYORSAM SORUMLUYUM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gerçeklik yaklaşımı William Glasser tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilen Glasser’in psikiyatrinin üç R’si olarak ifade ettiği gerçekçilik (realism), sorumluluk (responsibility), doğru ve yanlış (right and wrong) üzerinde odaklanması nedeniyle geleneksel psikiyatri, psikanaliz ve psikoterapi yöntemlerinden farklı bir terapi yöntemidir. Terapötik süreçte temel hedef; ait olma, sevme sevilme, güçlü olma, kendini değerli görme, kendi istek ve ihtiyaçları…

Gerçeklik Terapisi Bakış Açısıyla Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Gerçeklik terapisi kelimesi akıllara William Glasser’i getirir. Glasser, gerçeklik terapisinin; bireylerin ruh sağlığının yerinde olmayı sürdürebilmesi için en büyük engelin, bireylerin genetik yapılarında yer alan ihtiyaçların karşılanmasındaki başarısızlık olduğunu kabul etmekte ve danışanların kendi yaşamlarının sorumluluğunu alarak daha gerçekçi seçimler yapmaları konusunda cesaretlendirmekte olduğunu savunur (Glasser, 1975, 2005; Akt., Türkdoğan, 2015). Bireylerin genetik yapılarında bulanan…