Tag

#pozitif

FARKIMIZ: “GÜÇLÜ YANLARIMIZ”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Pozitif psikolojik danışma yaklaşımı, danışanların doğuştan getirdikleri güçlü yanlarının olduğunu dikkate alarak bu güçlü yanları geliştirmeye odaklanmanın ruh sağlığını korumada ve uyum bozukluklarını gidermede en etkili yaklaşım olduğunu vurgulayan modern bir yaklaşımdır. Bu bağlamda, psikoloji biliminin “normal” insanın daha iyi ve daha mutlu yaşamasını hedef alması gerektiğine vurgu yapan pozitif psikolojik danışma yaklaşımı,  danışanların güçlü…

Psikolojik Açıdan Bağışıklanma: Pozitif Psikoloji

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 5 Dakikadır. Postmodernizm ve psikolojideki çağdaş yaklaşımlar ile birlikte sosyal bilimler alanında sorun odaklı yaklaşımların yerini bireyin güçlü yönlerine ve iyilik haline önem veren yaklaşımlar almıştır (Siviş ve Karaırmak, 2008). Pozitif psikoloji akımı da bireyin sağlıklı gelişimi ve güçlü yönlerini vurgulaması ile bu yaklaşımlardan biri olmuştur (Seligman, Steen, Park ve Peterson, 2005). Pozitif psikoloji görüşü, davranış bilimlerinde…

Pozitif Psikoterapi Konsepti

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Pozitif psikoterapi, insanın iki temel kapasite ile dünyaya geldiğini belirtir. Bu kapasitelerden ilki sevme kapasitesi, ikincisi de bilme kapasitesidir. Sevme ve bilme kapasiteleri doğuştan getirilmiştir. Sevme kapasitesine bağlı olarak birincil yetenekler ortaya çıkar. Sevgi, sabır, zaman, cinsellik, ilişki, umut, güven ve inanç gibi yetenekler birincil yetenekler grubuna girer. Bilme kapasitesine bağlı olarak ikincil yetenekler ortaya…

Mutluluk Arayışına Katkı: Pozitif Psikoloji

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Psikoloji yalnızca tıp bilimi ya da yalnızca sağlıksız şeyleri iyileştirmek değildir. Eğitimle, işle, evlilikle hatta sporla alakalıdır. Benim görmek istediğim şey psikologların insanlara her alanda güçlenmeleri için yardımcı olmaya çalışmalarıdır. Martin Seligman Pozitif psikoloji terimi son yıllarda psikolojide son yıllarda popülerleşmeye başlayan bir yaklaşımdır. Pozitif psikolojiyi, insanın zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanan, kötüleri onarmak…

“AKIŞ”: Bir Pozitif Psikoloji Kuramı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Pozitif psikoloji, insanların ve kurumların gelişmesine ve optimal (en uygun, en elverişli) şekilde çalışmasına katkıda bulunan koşul ve süreçlerin incelendiği bilim dalıdır (Gable ve Haidt, 2005). Pozitif psikoloji, insanın hayatı boyunca mutlu, pozitif duygusal yapıya sahip, psikolojik açıdan sağlıklı ve tatmin dolu olması için gerekli olan kavramları araştırır (Teztel, 2016). Pozitif psikolojide karşımıza çıkan akış…

OLUMLU DUYGULAR İNŞAAT ALANI: TETRİS

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. “İnsanların talihsizlikten fayda sağlamalarını veya sefil bir duruma düşmelerini belirleyen şey sıkıntıya nasıl yanıt verdikleridir.”                                                                                                                 Mihaly Csikszentmihalyi   Rasim Özdenören “Beklemek burada bir umut değil, endişedir.” derken beklemenin bireye olan etkisini etkili bir biçimde özetlemiştir. Birey 24 saate sığdırdığı günlük yaşamı veya yıl kavramı ile ifade edilen hayatı boyunca bir şeyleri beklemek durumunda kalmıştır,…