Tag

#özsaygı

ÖZGÜVENİN TEMELLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Özgüven kelimesine baktığımızda karşımıza çıkan ilk kavram aslında öz’dür yani benlik. Benlik kavramı, bireyin kişiliğine ilişkin düşünceleri, kendini algılayış biçimi, kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir (Aslan, 1992).  Benlik bireyin doğuştan getirilen gizil güçlerinin çevrenin de etkisiyle oluşan dinamik bir yapıdır. Yani doğumla başlar ve bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle devam eder. Birey, doğduğu andan…

Öz Saygı ve Sosyal Kaygı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal kaygı, dünyada en sık görülen üçüncü mental problemdir(Bano, Ahmad ve Ali, 2012). Sosyal kaygı, sosyal ortamlarda küçük düşme korkusu ve bundan dolayı sosyal etkileşimden kaçınma halidir(Bano, Ahmad ve Ali, 2012, Iancu, Bodner ve Ben-Zion, 2014). Başkaları tarafından kötü değerlendirilme korkusu, topluluk içeren sunum, yarışma gibi aktivitelerde performans endişesi, yeni insanlarla tanışma korkusu, bir şey…

UTANGAÇLIK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bireyler her şeyin hızla değiştiği dünyada çevreleri ile etkileşimlerini sürdürürken aynı zamanda duyuşsal, sosyal ve fizyolojik birtakım ihtiyaçlarını gidermek mecburiyetindedir. Bireyin davranışlarının temelinde bu ihtiyaçlar vardır. Birey bu ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlarla etkileşim halindedir. Bu etkileşim yaşamımızı zenginleştirdiği gibi fakirleştirebilir de (Yüksel, 1997). Hauck’a (1997) göre bir münzevi olmadığınız müddetçe, insanlardan hoşlanmayı öğrenmek zorundayızdır.…