Tag

#öğrenme

Öğrenmede Anahtar Bir Kavram: Geri bildirim

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Geri bildirim, günlük hayatımızda yer alan ve öğrenme süreci açısından önemli olan bir kavramdır. Basit haliyle geri bildirim, davranış hakkında bilgi vermedir (Wiggins, 2012). Geri bildirim sayesinde birey, davranışı hakkında bilgi alır ve amacına ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapabilir. Okulda performans ödevi alan bir öğrencinin performansına ilişkin takip etmesi gereken adımlar hakkında hiçbir geribildirim almadığını…

ALGISAL DEĞİŞİM İLE PROBLEM ÇÖZME

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Eğitim sistemlerinin temelinde amaca hizmet edecek öğrenme kuramlarının etkili kullanımı önemli bir yere sahiptir. Farklı ilkelere sahip olan öğrenme kuramlarını ilkelerine göre eğitim sürecine uyarlamak bu süreci amacına ulaştırmaktadır. Öğrenme kuramlarından biri de 19. yüzyılın sonlarına doğru Avusturya ve Almanya’da ortaya çıkmış gestalt öğrenme kuramıdır. Okullardaki öğretim faaliyetleri ile ilişkilendirilen gestalt öğrenme kuramı bilişsel süreçler…

İNSAN TABULA RASA MI?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Klasik davranışçı yaklaşım 17. yy John Locke felsefesinden kaynak alan ve pragmatist yönü ağır basan felsefi bir temele dayanmaktadır. Temelde öğrenme kuramı olarak çevresel koşulların etkisini, determinizmi ve kültürel etmenlerin önemini vurgular. Davranışçı kuramcılara göre salt gözlenebilir davranışlarla ilgili inceleme ve araştırmaların bilimsel geçerliliği vardır (Topses, 2012). Günümüzde çoğu davranışçı terapist bilişsel-davranışçı topluluk içinde yer…

EĞİTİMDE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilindiği gibi eğitim, en geniş anlamda, bireyin doğumuyla başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreci betimlemektedir. Bu süreçte birey, doğuştan getirdiği pek çok özelliği çevreyle etkileşim sırasında ortaya çıkarma olanağı bulmakta, yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanmaktadır. Öğrenme ise, bireyin yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu bilgi ve davranışlarındaki görece kalıcı değişmeler olarak tanımlanmaktadır (Deryakulu ve…

UYKUDA ÖĞRENMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uyku insanoğlunun yaşamak için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçlardan biridir. Uyku, bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen temel ve vazgeçilmez, günlük yaşam aktivitelerinden biri olup fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir kavramdır (Karakaş ve ark., 2017). Ulusal Uyku Vakfının yaptığı araştırmalara göre kişilerin ihtiyaç duyduğu uyku süreleri şu şekilde belirlenmiştir: Bebekler (4-11 ay): 12-15 saat…