Tag

#medya

DİZİLERDEKİ SOSYAL HİZMET AKIMI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Medya günümüzde önemli bir yere sahip kitle iletişim aracıdır. Medya, bireyleri ve toplumu çeşitli şekillerde etkilemekte ve algı oluşturmaktadır (Arslan, 2002). Kitle iletişim araçları içinde televizyon ve özelde televizyonda yayınlanan diziler de bu etkileşimin bir parçasıdır. Televizyon dizilerinde birçok konu işlenmektedir ve bu konuların sunumunda izleyicileri yönlendirdiği veya bilgiyi yanlış şekilde verdiği yöntemler olabilmektedir (Kırtepe,…

ÇOCUKTAN AL(MA) HABERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Medyada yer alan haberlerden en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki çocukların bulunduğu haberlerdir. Haberlerde çocuklardan özne ya da yan unsur şeklinde bahsedilmesi bu konunun önemini değiştirmemektedir. Çocukların yer aldığı haberlerin sunumu çok hassas olarak şekillendirilmelidir. Çünkü reyting uğruna çocukların yüksek yararını gözetmeden yapılan haberler, makro boyuta ulaşan yıkımlara yol açabilmektedir (Bulunmaz, 2016). Peki çocukla ilgili…

ÇOCUĞUNU REKLAMA MARUZ BIRAKMA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Dünyanın şu an içinde bulunduğu pandemi dönemi sebebiyle evlerde olmanın getirdiği zorunlulukla normal zaman rutinlerimiz değişti. Özellikle çocukların kreş ve okullara gidememeleri ve de parka dahi çıkamamaları normal zaman akışı içindeki tablet, bilgisayar, telefon ve televizyon kullanım süresini ve çeşidini artırdı. Kullanım süresi arttıkça da çeşitli reklamlara maruz kalma oranları arttı. Reklam, bir ürün ya…

GELİŞMELERİ KAÇIRDIM MI ?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlık var olduğu günden itibaren en temel ihtiyaçlarından biri olan iletişimi sağlamak ve aktarmak için pek çok yolu kullandı: Mağara duvarlarına resim ve şekiller çizdi, belirli şekillerden oluşturulmuş alfabeleri; çivilere, taşlara, hayvan derilerine, papirus adı verilen kağıtlara yazdı. Tarih boyu yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler, hayatımıza yeni buluşları dahil etti: Matbaa, telsiz, telgraf, radyo, fotoğraf makinası,…

MEDYANIN TERS YÜZÜ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Toplumun en temel yapıtaşı olan aile, kutsal metinlere göre ilk insanla; bilimsel kaynaklara göre ise 4 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Aile kurumu çeşitli kültürlere ve toplumlara göre değişiklikler gösterse de varlığını binlerce yıldır sürdürmektedir. Ancak son 150 yıldır aile kurumu çok hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Aile yapılarındaki hızlı değişim sanayi devriminin başlangıcından beri süregelirken, bireylerin…

Medyatik Gerçekliğe Karşı Eleştirel Düşünme

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Medya; insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur ve yaşamımızı yönlendiren bilgileri bize sunmaktadır. Bu denli öneme sahip bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanabilmesi için medya okuryazarlığı eğitimi gerekli olmaktadır. Taşkıran (2007); medya okuryazarı kavramının medyada yeniden kurgulanan iletileri ayırt edebilen ve algılayabilen, onunla ilgili yorumlarda bulunabilmek için ayrı bir beceri, altyapı bilgisi ve eğitsel organizasyon…