Tag

#kişilik

NEDEN BU KADAR KAYGILANDIĞINI ANLAMIYORUZ!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüzde çocuk değiştirme anlayışı, geleneksel çocuk yetiştirme yöntemlerinden daha farklı bir boyuta ulaşmıştır. 21. yüzyıl becerilerine sahip çocukların yetiştirilmesi gerektiğini savunan eğitimciler, ailelere de bu konuda çeşitli eğitimler veriyor, çocukların daha bağımsız, yaratıcı, girişken, araştırmacı ve kaygı durumlarına karşı problem çözme becerilerine sahip olan bireyler yetiştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu noktada eğitimcilere önemli görevler düşse de,…

KÖTÜMSERLİK BARDAĞININ DOLU TARAFI: SAVUNMACI KÖTÜMSERLİK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Biraz önce telefonunuz çaldı, arayanın haftalar önce CV bıraktığınız köklü holding olduğunu fark ettiniz. Heyecanla telefonu açtınız; karşıdaki kişi holdingin sekreteri olduğunu, iki gün sonra yapılacak mülakata hak kazandığınızı söyledi. Mutlulukla telefonu kapattınız. Sonraki iki gününüz nasıl geçer? Heyecan ve mutlulukla mülakat gününü bekleyip sonucun olumlu olacağına dair kendinizi mi inandırırsınız, “Koskocaman holding neden beni…

Doğum Travmasından Benlik Bütünlüğüne: Kişilik Tipleri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Otto Rank, psikanalizin kültürel alandaki gelişiminde öncü olarak bilinmekte; doğum travması, yaşam ve ölüm korkusu, bütünleştirici felsefesiyle üç farklı kişilik tipini ortaya koymaktadır. Bunlar: artist, nevrotik ve ortalama insan olarak bilinmektedir. Kişilik tiplerinin oluşumunda, bireyin istemi (bireyin varoluşunun özünde kendisi ve çevresiyle kurduğu etkin ilişki) önem kazanmaktadır; bunun temelinde ise bireyin değerler sistemini, inançlarını ebeveynlerin…

PSİKOLOJİYE DAİR: JUNG’UN SÖYLEMLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Çevremizdeki herkes büyük olasılıkla, bizi kendimizi anlayabildiğimizden daha iyi anlar.” Carl Jung Carl Gustav Jung kişinin psikolojik yapısını psişe olarak adlandırmıştır. Jung kuramının merkezine egoyu almıştır, ona göre ego; ben ve benim demektir. Ego kişinin kişiliğinin farkında olduğu yönlerini kapsar. Persona kişinin bilinçli halidir, dışarıdaki kişilere kişiliğin sosyal olarak kabul edilebilir yönünü gösterir. Gölge ise…

Hayat Balosu

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Meşhur müzik gruplarından Yeni Türkü’nün seslendirdiği Maskeli Balo şarkısını pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Sözleri Murathan Mungan’a ait olan şarkının bir kısmında “Tak etti canıma bu maskeli balo/Bu maskeli balo/Ve onun sahte yüzleri.”  sözleri yer alıyor. Sözlere genel olarak baktığımızda ya da sadece bu kısımdan anlaşılabileceği gibi aslında hayatın bir maskeli baloya benzetildiğini ve bu durumdan kaynaklanan…

PSİKANALİTİK KURAMA GÖRE KİŞİLİK YAPISI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Psikanalizin öncüsü Sigmund Freud, insanı anlama ve onun ruhsal süreçlerini çözmeye dair yaptığı çalışmalarla 19. yüzyıla damga vurmuştur. Bireysel değerlendirmeleri haricinde klinik incelemeleriyle de kişilik kuramı üzerine araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmalar sonucunda Freud, kişilik yapısını öncelikle topografik modelle açıklamıştır. Ancak zaman içinde bu modelin tek başına yeterli olmadığını, kişiliği açıklamak için destekleyici yeni bir modele…

Sessiz Direniş: Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kişilik bozuklukları, kişinin çevreye uyumunu, günlük işlevselliğini bozan, kendinde gerilim- kaygı hali oluşturup, süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda meydana gelen bedensel, düşünsel ve ruhsal sorunlardır (DBE, 2018). Gittikçe önem kazanan sosyal ve psikolojik bir sorun olan kişilik bozukluklarından en yaygını ise pasif agresif kişilik bozukluğudur. Pasif agresif kişilik bozukluğu uyumsuzluk şeklinde ortaya çıkan negatif…

Disosiyatif Kimlik Bozukluğu

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Disosiyatif bozukluklar, gerçeklikten kopma, olay ve duyguları ayrıştırma olarak tanımlanır. Genel görülme oranı %2-%3 civarındadır. Klinik tanıların %29’unu disosiyatif bozukluklar oluşturur (Zeligman, Greene, Hundley, Graham Jr., Spann, Bickley ve Bloom, 2017). Disosiyatif bozukluklar içinde, disosiyatif kimlik bozukluğu, eski kullanımıyla çoklu kişilik bozukluğu, en şiddetli olandır. Diğer disosiyatif bozukluklardan ayırt edici temel özelliği; bir kişinin en…

Ailede Doğum Sırası ve Kişilik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Alfred Adler, Freud’un psikanaliz akımından sonra Bireysel Psikoloji ile kendisinden sonraki akımlar için yol gösterici olmuş bir psikologdur. Freud’un katı kaderci yaklaşımından sonra yetişkinlik karakterimizin yalnızca çocuklukta yaşananlara bağlı olmadığını, bireyin ileriki hayatında ve seçimlerinde sorumluluk sahibi olduğunu savunmuştur (Ellis,2017). Freud’un aksine insanın cinsel değil, sosyal bir varlık olduğunu iddia etmiştir. Çok yönlü bir yaklaşımla…

BİR KİŞİLİK BOYUTU: “DENETİM ODAĞI”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Julian B. Rotter’in 1960’lı yıllarda ortaya attığı denetim odağı (locus of control) kavramı psikoloji yazınında bir kişilik boyutu olarak ele alınmaktadır. Denetim odağı kavramı günümüze kadar birçok kişilik değişkeniyle birlikte araştırmalara konu olmuştur. Denetim odağı, kişinin yaşamındaki iyi ya da kötü durumlara neyin sebep olduğuna ilişkin inancı olarak tanımlanmaktadır (Rotter, 1966; akt. Karaırmak ve Siviş…