Tag

#kişilerarasıilişkiler

SOSYALLEŞTİREN ZEKA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal bir varlık olan insan için diğerleriyle iletişim kurmak kaçınılmazdır. Bu nedenle kişinin çevresiyle sağlıklı ilişkilerinin olması kendi iyi oluşu için de büyük önem taşımaktadır. Bireylerin kişiler arası ilişkilerinin kuvvetli olmasında sosyal zeka ön plana çıkmaktadır. Bireyler arası sosyal ilişkilerin etkili olması, fiziksel ve psikolojik sağlığı da olumlu yönde etkiler. İnsanlar arasındaki güçlü, derin, doyurucu…

YİNE BİR GÜN YARGI DAĞITIYORUZ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bazen yeterince bilgi sahibi olmadığımız konularda fikir sahibi olabiliriz. Girdiğimiz yeni ortamlardaki tanıştığımız yeni insanlara karşı bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde tutum geliştirebiliriz.  İşte bu tutumlar insanlara karşı ön yargılarımızdır. Kişilerin dış görünüşlerinden veya söyledikleri bir cümleden o kişinin sahip olduğu özellikle ilgili çıkarımda bulunmak kişiye karşı ön yargılı olduğumuzun göstergesidir. Bununla birlikte olumsuz bir…

ATILGANLIK NEDİR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için çevresindekilerle sürekli iletişim içerisindedir. Bu iletişimin sağlıksız olması bireyin günlük hayatını idame ettirmesinde sıkıntılara yol açabilir. İletişimin sağlıksız olmasının sebeplerinden biri bireylerin atılganlık düzeyleriyle ilgilidir. İlk olarak atılgan davranışın iki ucu olan çekingen ve saldırgan davranış ele alınabilir. Bireyler kendi haklarına sahip çıkmadan başkalarının haklarına öncelik vererek davranışlarda bulunursa…