Tag

#ilgi

ADLERİAN TERAPİ- YAŞAM BİÇİMİ ANALİZİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Adler’in psikoloji alanına yaptığı katkılar II. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek artan bir önem kazanmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden biri, kişiler arası ilişkileri ve diğer toplumsal etmenleri, insanın kendi hakkında geliştirdiği imgelerin temel belirleyicisi olarak tanımlamış olmasıdır. Ayrıca Adler, günümüzdeki psikoterapi teknikleri arasında her geçen gün daha da ilgi gören fenomenolojik yaklaşımın öncüsü olarak da çağdaş olma…

Çalışan Anne Olmak!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Değişen yaşam koşulları, artan ihtiyaçlar, yaşanan ekonomik zorluklar, kariyer sahibi olma ve daha iyi şartlarda yaşam sürme isteği gibi ihtiyaçlar kadınları iş hayatına itmiştir. Kadının çalışması, hele ki çocuklu bir kadınsa, bu durum beraberinde bazı zorlukları da getirmiştir. Bu zorluklar; annenin çalıştığı saatlerde çocuğun bakımı, işten yorgun ve gergin gelen annenin çocuğuna ayırdığı vaktin süresi…

ÇOCUK VE BÜYÜKANNE/BÜYÜKBABA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Toplumun en küçük birimi olan ailede çocuk yetiştirme görevi anne, baba, büyükanne ve büyükbaba, akrabalar, komşular, bakıcı gibi birçok kişi tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Çocuğun bakımını üstlenenler ve kişi sayısı aile yapılarına göre değişebilmektedir. Aile yapılarını incelediğimizde ilk olarak geniş ( geleneksel) aile yapısı yer alır. Geniş aile anne, baba, çocuğun yanında büyükanne ve büyükbabanın ya da…

Anne- Baba İlgisizliğinin Bedeli

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Yetiştirilme tarzı ve ebeveynlerin davranışlarının çocukları etkilediği gerçeği yadsınamaz. Birey gözlem yaparak, taklit ederek de öğrenme yaşantısı geçirir. Kişilerarası etkileşim bu hususta önemli denilebilmektedir. Özellikle de bireyin ilk öğrenme yaşantılarını geçirdiği anne-babaları ile olan ilişki, birey olarak şekillenmesinde oldukça etkilidir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları, ilgileri, sevgilerini nasıl gösterdikleri, onları bir birey olarak kabul edip etmedikleri,…