Tag

#Gestalt

“ZITLIKLAR, İNSANI ÖZGÜRLEŞTİRİR.”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uzun yıllar Freud’cu bir ruh sağlığı uzmanı olan Fritz Perls, psikanalitik kurama yönelik yaptığı eleştirilerinin pek de dikkate alınmaması üzerine Gestalt yaklaşımını kurmuştur. Gestalt kelime anlamıyla “biçim”, “tamamlama”, “bütünleştirme’dir.” Aynı kelime ruh sağlığı uzmanlığı alanında kullanıldığında, kişinin bütünleşmesini, yaşamının bitmemiş, bir sonuca ulaşamamış yönlerini anlamlı bir biçimde oluşturup tamamlamasını ifade eder (Cüceloğlu, 2019). Gestalt terapinin…

YARATICILIK VE GESTALT TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların terapiye gitme amaçları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Terapiye bir rahatsızlık ya da bir kriz durumunda gidebildikleri gibi kendini keşfetmek ve kendi potansiyeline ulaşmak isteyen kişiler de terapiye gidebilirler. Bu noktada Gestalt terapisinin amacı, kişinin bütünleşmesine ve büyümesine yardımcı olmaktır (Bilgin, 1998). Bu yüzden Gestalt yaklaşımı sadece sorunlarla ve bozukluklarla ilgili değil, aynı zamanda kişinin…

PSİKOLOJİK DANIŞMADA GESTALT TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Günümüzde dünyanın her yerinde yayılan ve Türkiye’de de büyük ilgi görmeye başlayan Gestalt Terapi, bireyin öz-bilinçliliğe kavuşarak özünü gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Terapistin temel görevlerinden biri, terapinin hemen başında danışanlara kendi kişisel sorumluluklarını yüklemektir. Gestalt terapistlerine göre danışanlar bazen kendi davranışlarının sorumluluğunu almaktan kaçınırlar. Duygu, düşünce ve davranışlarından başkalarını sorumlu tutmak yerine kendi sorumluluklarını almaları gerekmektedir. Sorumluluktan…

ALGISAL DEĞİŞİM İLE PROBLEM ÇÖZME

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Eğitim sistemlerinin temelinde amaca hizmet edecek öğrenme kuramlarının etkili kullanımı önemli bir yere sahiptir. Farklı ilkelere sahip olan öğrenme kuramlarını ilkelerine göre eğitim sürecine uyarlamak bu süreci amacına ulaştırmaktadır. Öğrenme kuramlarından biri de 19. yüzyılın sonlarına doğru Avusturya ve Almanya’da ortaya çıkmış gestalt öğrenme kuramıdır. Okullardaki öğretim faaliyetleri ile ilişkilendirilen gestalt öğrenme kuramı bilişsel süreçler…

Bu İşte Bir Yarım Kalmışlık Var

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Gestalt terapinin psikoterapi alanına kazandırdığı kavramlardan olan tamamlanmamış işler, Perls’e göre; tamamlanmadıkça kişiyi ölene dek bırakmayan, tamamlanmamış erken dönem yaşantılarını kişiye tamamlanana kadar tekrar tekrar hatırlatan ve kişinin yaşamında çizdiği yolda, verdiği kararlarda önemli bir role sahip olan bir kavramdır (Sakarya, 2002). Bu tanımın yanı sıra Keskin (2018), beynimizin duygusal formunu oluşturan ve bize sorumluluğumuzu hatırlatan…

Bitirilmemiş İşler: Gestalt Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Her şey kendi varlığı içinde sürekliliğini korumaya çalışır.” Spinoza                 Gestalt psikolojisi; insanın zihnine ve davranışlarına bütüncül bir şekilde yaklaşan bir düşünce okuludur. Çevremizdeki dünyayı anlamlandırırken her küçük bileşene odaklanmamamız gerektiğini çünkü zihinlerimizin nesneleri büyük bir bütünün parçası ve daha karmaşık sistemlerin unsurları olarak algılama eğiliminde olduğunu söyler (Cherry, 2019). Yaşamı; ihtiyaçları karşılama süreci olarak…

HER ŞEYİN BÜTÜNÜ MAKBULDÜR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gestalt terapi, Gestalt Psikoloji akımının ileri sürdüğü genel ilkeler ve insan anlayışı temel alınarak Perls’in öncülüğünde geliştirilen bir kuramdır. Perls, 1893 yılında Berlin’de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berlin Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladığı yıllarda I. Dünya Savaşı başladı. 1920 yılında nöro-psikiyatrist unvanını aldı. 1933 yılında Hitler iktidarından kaçarak Güney Afrika’ya yerleşti ve burada…

ŞU ANI KAÇIRDIM!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İlginçtir ki doğduktan birkaç yıl sonra başlar hayat telaşı. Sürekli bir adım sonrasını düşler, geçmişe özlem duyarız. Bir lise öğrencisi için en önemli şey üniversiteyi kazanmakken, üniversiteden mezun birisine sorarsanız iş bulmak onun için en önemli şey haline gelmiştir. Kendimiz için önemli olan şey her ne ise onun için yaşarız. Yaşarız yaşamasına da birisi çıkıp…