Tag

#duygu

HİSSİYAT KÖRLÜĞÜ; KENDİNE VE ÇEVREYE YABANCILAŞMA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sen şeklindeki yaydan bir ok fırladı. Ten duvarından geçerek yüreğe dayandı. Kaldı ten ile öz arasında. İnsanoğlu biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır. İhtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için toplu halde yaşamaya gereksinim duyar. Bu iletişim süreci insanı diğer tüm varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Toplu halde yaşamaya ihtiyaç duyan fertlerin günlük yaşamında sağlıklı, dengeli…

ÖZGÜVENİN GELİŞİMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Ebeveynler, çocuklarının özgüvenlerini genellikle ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde sorgular ve bunu geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya çalışırlar. Birçok gelişim alanında kritik dönem sayılan erken çocukluk döneminde özgüven gelişimi de kritiktir ve bu dönemde atılan tohumlar çocukların ileriki yaşlarında meyve vermektedir. Anne ve babaların bu dönemde çocuklarına verdiği ilgi ve sevgi ile çocukta hem aileye hem…

Plutchik’in Duygu Çarkıfeleği

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Hepimiz duygularımızla dünyaya geliriz ve duygular hakkında birçok şey söyler, gün içerisinde onları hayatımıza dahil ederiz. Dahil ederken duygularımızın tam olarak ne ifade ettiğini anlayamadığımız zamanlarda ise iyiyim veya kötüyüm dediğimiz bile oluyordur.  Bu bağlamda duygu teriminin ne ifade ettiğini inceleyecek olursak Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre, duygu terimi “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın…

SANAT KENDİN İÇİNDİR!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlar boş vakitlerini değerlendirmek için farklı farklı aktivitelerde bulunur. Bu aktivitelerden bazıları kişiyi psikolojik, sosyolojik ve bilişsel açıdan geliştiren aktiviteler olabilmektedir. Boş zamanlarını sanatsal faaliyetlere ayıran kişi sayısı da oldukça fazladır. Bu yazımızda sanatsal etkinliklerin psikolojimize katkılarını incelemeye çalışacağız. Özellikle pandemi süreciyle birlikte boş vakitlerimizi nasıl değerlendireceğimizi bilemediğimiz günler oldu. Çünkü hem çok fazla boş…

TANRIM KÖTÜ KULLARINI SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Hayatın olağan akışı içerisinde her birimizin başına bazı olumsuz yaşam deneyimleri gelebilmektedir. Yaşanılan bu deneyimler, başımızdan geçen sıradan öykülerden çok daha fazlasını içermektedir. Bu deneyimler belli yaşanmışlıklara, kokulara, seslere, duygulara ve hareketlere sahiptir; çoğu zaman bizleri üzebilir, kızdırabilir hatta küstürebilir. Bu tür deneyimler kimilerimiz için değişim ve dönüşüm aracı olurken kimilerimiz için acının kaynağı haline…

Duygu Odaklı Terapi: Alanyazın Bize Ne Söylüyor?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Greenberg ve Johnson öncülüğünde geliştirilen Duygu Odaklı Terapi ortaya çıktığı ilk yıllarda çift terapilerinde kullanılan bir yaklaşım olarak görülmüş ve ağırlıklı olarak çift terapilerinde kullanılmıştır. 1990’lı yıllardan sonra ise bireysel danışmada da duygunun öneminin anlaşılması, bireyin benlik yapısında ve terapötik süreçte duygunun temel bir kaynak olduğunun anlaşılması ile bireysel terapilerde de kullanılmaya başlanmıştır. Çift ve…

BEN’İN ÖTEKİ TARAFI: “DUYGULAR”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Duygu odaklı psikolojik danışma; Gestalt, terapi, birey merkezli terapi, yaşantısal terapi, öyküsel terapi ve bağlanma, psikodinamik ve kişiler arası kuramların harmanlanmasıyla oluşturulan, bütüncül ve yaşantısal bir yaklaşımdır (Greenberg, 2010; Akt., Aras-Kemer ve Tuzgöl-Dost, 2020). Terapötik ilişkide insanlara acı veren duygulara ulaşmanın ve onları ifade etmenin birey merkezli ve gestalt terapi gibi yaklaşımlarda önemli olduğu söylense…

Terapide Duyguların Yeri: DOT

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Duygu Odaklı Terapi, Leslie Grenberg tarafından geliştirilmiş süreç odaklı deneyimsel bir terapi yöntemidir (Pulat, Gündüz ve Kılıç, 2020; Sezgin, 2016; Akt., Kavun, 2019). 25 yaşında bir mühendis olan Grenberg’ in psikoloji ile tanışması, psikoloji asistanı eşinin istatistik çalışmasına yardımcı olurken olmuştur. Grenberg daha sonra 30’ lu yaşlarda New York üniversitesinde psikoloji asistanlığına başlamış ve kuramları…

USLU BİR ÇOCUK OLURSAN ŞİRİNLERİ GÖREBİLİRSİN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Reyhan Hanım’ın kızı Ada, bir gün kalorifer peteğini çıkmayan pastel boya ile boyamış. Reyhan Hanım bunu gördüğünde morali çok bozulmuş, kendini çok kötü hissetmiş ama öfkesini de belli etmemeye çalışmış. Küçük kız annesine bakarak mutlu ve heyecanlı bir şekilde “Anne olmuş mu?” diye sormuş. Reyhan Hanım da öfkesini belli etmemeye çalışarak “Sence olmuş mu?” diye…

DUYGULARIN ÇEKMECESİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çekmece kelimesi size ne çağrıştırıyor? Odamızın dağınıklığını toplayan ve düzen sağlayan bir eşya olabilir mi? Peki ya duyguların çekmecesi dediğimizde aklınıza ne geldi? İşte bu yazımda kıyafetlerimize düzen sağlayan çekmeceden yola çıkarak duygularımızı düzenlemeyi açıklayan bir kavramı işleyeceğim: Duygu Regülasyonu. Duygu regülasyonu diğer bir adıyla duygu düzenleme, bir amaca ulaşabilmek için kişinin duygusal tepkilerini izleyebilme,…