Tag

#davranışçı

İNSAN TABULA RASA MI?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Klasik davranışçı yaklaşım 17. yy John Locke felsefesinden kaynak alan ve pragmatist yönü ağır basan felsefi bir temele dayanmaktadır. Temelde öğrenme kuramı olarak çevresel koşulların etkisini, determinizmi ve kültürel etmenlerin önemini vurgular. Davranışçı kuramcılara göre salt gözlenebilir davranışlarla ilgili inceleme ve araştırmaların bilimsel geçerliliği vardır (Topses, 2012). Günümüzde çoğu davranışçı terapist bilişsel-davranışçı topluluk içinde yer…

EĞİTİMDE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilindiği gibi eğitim, en geniş anlamda, bireyin doğumuyla başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreci betimlemektedir. Bu süreçte birey, doğuştan getirdiği pek çok özelliği çevreyle etkileşim sırasında ortaya çıkarma olanağı bulmakta, yeni bilgi, beceri ve tutumlar kazanmaktadır. Öğrenme ise, bireyin yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu bilgi ve davranışlarındaki görece kalıcı değişmeler olarak tanımlanmaktadır (Deryakulu ve…

Davranışçı Terapi: Birinci Kuşak Yöntemler

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Davranışçılara göre insan, dürtülerin oluşturduğu gerilimi azaltmak amacıyla tepkide bulunmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında birey açlık, susuzluk gibi bedensel dürtüler tarafında gerilime sokularak davranışa zorlanmaktadır. Daha sonra bunların arasın, öğrenme ile kazanılan başarma, sevilme gibi toplumsal-ruhsal güdüler de katılmaktadır (Bakırcıoğlu, 2005). Organizma bir uyarıcıya nasıl koşullanmaktadır? Bu soruya verilen cevaplar davranışçı yaklaşımın ilkelerini oluşturmaktadır (Ulusoy, 2011). …

Kişiliği Öğrenme: Davranışçı Kuram

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kişilik yapısını ve insan davranışlarını belirleyen tek unsuru ‘öğrenme’ olarak açıklayan yaklaşım davranışçı psikoloji yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temeli Rus fizyolog Ivan Pavlov’un yapmış olduğu deneylere dayanır. Pavlov’un koşullanma deneylerinden etkilenen Amerikalı psikolog John Broadus Watson, 1913 yılında yazdığı “Davranışçıların Gözüyle Psikoloji” adlı makalesinde psikolojinin saygın bir bilim olabilmesi için psikologların gözlenemeyen zihinsel durumları bir an…

Diyalektik Terapi ile Griyi Keşfetmek

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Kişilik bozuklukları, günden güne insanların bilinçlenmeye başladığı ve farkındalık kazandığı bir konudur. Günlük hayattan alınan verimi düşüren, ilişkilerimizde sorunlara yol açan ve benlik çatışması içine sokan kişilik bozukluklarının birçok çeşidi vardır. En belirgin ve en yaygın şekilde gözlemlenebilen kişilik bozukluklarından biri ise Sınırda Kişilik Bozukluğudur. Sınırda Kişilik Bozukluğu yoğun dürtüsellik, duygu durumdaki ve kişiler arası…