Tag

#Buran

Göçün Psikolojik Etkileri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsanlar geçmişten günümüze birçok sebepten dolayı bulundukları yerden göç etmeyi tercih etmekte veya göç etmek zorunda kalmaktadır. İnsanları göç etmeye yönelten sebeplere örnek olarak yaşam koşullarını iyileştirme umudu, savaş veya mübadele durumlarında zorunlu göç etme, beyin göçü gösterilebilir. Tanım itibariyle göç, bireylerin yaşamlarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere bir bölgeden başka bir bölgeye hareketliliğini…

Benlik Enformasyonu: Narsizm

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Kendime olan aşk ile yanıyorum Aşk ateşini yakan benim, aşk ateşiyle yanan yine benim. Ve her ikisinden de çok acı çekiyorum. Ne yapabilirim acaba? Aşık mı olmalıyım veya aşık mı olmalı? Neden aşk? Ne arzu ettiğime sahibim; içimdeki aşırı zenginlik bana yakarıyor. (Ovid, Metamorphoses).   Tarihsel süreç boyunca insanoğlu; bireyi diğerlerinden ayıran ve doğuştan gelen,…

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çocuğun Can Suyu Ailesidir Aile, biyolojik veya psikolojik bağları olan ve aralarında tarihsel, duygusal ve ekonomik bir birliktelik olan ve kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseden bireylerin oluşturduğu birliktir (Gür, 2011). Ailenin tanımında yer alan kavramlara dikkat edildiğinde görülmektedir ki bir bireyin hayata dair temel taşı bu yapının içinde atılmaktadır. Aile içinde acemiliğini atan ve…

Mutluluğun Tarifi Nedir?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Geçmişten günümüze doğru sürmekte olan yolculukta bireylerin hayata karşı öncelikleri, ihtiyaçları ve seçtikleri hedefler evrilmektedir. Bu yolculukta kimisi önceliklerine ailesini, kimisi ise kariyerini veya parayı koyabilmektedir. Birey bu seçenekler arasında seçim yaparken ise belli yollara yönelmekte, kayıplar vermekte ve kazançlar sağlamaktadır. Hangi tünelin sonunda mutluluğun olduğu ise insanların genel kaygıları arasında yer alabilmektedir. Peki, birey…

Mülteci Bir Çocuğun Gözünden Hayat

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kendi ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletinde kendini güvende hissetmeyen, devletinin ona tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile ülkesini terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından kabul edilen kişilere mülteci denir. Tanımın içerisinde yer alan baskı, güvende hissetmeme,…

Sertifikalı Değil Kodlamalı Rehber Öğretmen!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Teknoloji, her geçen gün dur durak bilmeden ilerlemeye devam etmektedir. Teknolojinin bu şekilde ilerlemesi birçok yeniliği ve değişimi beraberinde getirmektedir. Bir toplumun da bu yenilikler arasında yapması gereken diğer çağdaş toplumlara ayak uydurmak ve denk düşmeyi denemektir. Bugünümüze damga vuran son yeniliklerden biri de insansı robotlardır. Bundan bir süre öncesine kadar hayal edilemeyen, ütopik bulunan…

Kalabalığın Ortak Noktası: Bireyselleşen Hayatlar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Günümüzde dünya nüfusu dur durak bilmeden artmaya devam etmektedir. Nüfusun artmasıyla beraber de toplum düzeni, insanların hayatlarının ilerleyiş şekli ve aile yapısında değişimler meydana gelmektedir. Değişimlerin sonucunda ise kalabalıklaşan nüfusla insanlar daha çok yalnızlaşmaya başlamaktadır. Harry Stack Sullivan tarafından yalnızlık, ‘‘İnsanlar arası yakınlık ihtiyacının yeteri kadar doyurulamamasından kaynaklanan rahatsız edici bir deneyim’’ şeklinde ifade edilmiştir…

“DAHA” İYİYİM!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlığın var olduğu günden beri yaşanılan dünya ve içindeki insanlar bir değişimin, gelişimin ve ilerlemenin döngüsü içerisindedir. Alınan kararların, gerçekleştirilen davranışların hem bir sebebi hem de bu sebebin doğurduğu sonuçlar vardır. Bu sebep ve sonuçlar kümesinde dengeli bir yaşantı sürmenin de belli getiri ve götürüleri olmaktadır. Bir insanın yaşam grafiği; düz bir çizgiden ziyade iniş…

Özgür Fikirler Neden Asimile Oluyor?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır.   Toplumun davranışlarına uyum sağlamak, içselleştirmek vb. denildiğinde akla ilk hangi kavram gelir? Bu soruya cevabım sosyal etki kavramına işaret etmektedir. Peki, anlam bakımından sosyal etki nedir? Bir bireyin davranış veya inançlarını, bir kişinin veya bir grubun gerçek veya hayali varlığının sonucunda değiştirme durumu sosyal etki olarak tanımlanmaktadır. Peki, insan davranışını değiştirirken neden başka bir…

Nomofobi: Çağımızın Dijital Hastalığı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Gelişen ve değişen dünyayla birlikte her geçen gün yaşam standartlarında, hayatı idame etme şeklinde ve bulunulan ortama adapte olma konusunda yenilikler ortaya çıkmaktadır. Yaşanılan tarihsel zamanın en belirgin yeniliği ise “dijital çağ” olmuştur. Artık insanlar iletişim ihtiyaçlarını, temel gereksinimlerini, sosyalleşme ihtiyaçlarını, bilgi edinme işlerini dijital araçlar sayesinde gidermektedir. Tanım itibariyle teknoloji; insanların hayatlarına belli ölçüde…