Tag

#birey

Sosyal Politika’ya Genel Bir Bakış

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Sosyal politika, 18.yy Avrupası’nda, Sanayi Devrimi ile başlayan şiddetli sınıf çatışmaları, açlık, yoksulluk, insanlık dışı çalışma koşulları sonucu devletlerin anlayış değişimleri ile ortaya çıkmıştır. Orta Avrupa’nın tarihine bakıldığında yoksulluk olgusunun göz önünde bulunmadığı, zenginlerin yoksulları kendi kurtuluşları için bir araç olarak gördükleri bunu da hayırseverlik mantığı çerçevesinde yaptıkları bilinmektedir. Gönüllü ve bireysel olarak yapılan hayırseverlik…

Cinsel Mitler ve Yansımaları

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hiçbir bilimsel altyapısı olmayıp tamamen hayal gücünün bir ürünü olan ve kulaktan kulağa yayılarak geçmişten günümüze varlığını sürdüren kavramlara mit denir. Mitler genel olarak bakıldığında bir nevi hurafe anlamı taşımaktadır ve hiçbir gerçekliğe dayanmadan zaman içerisinde değişimlere uğrar ve yayılmaya devam eder. Cinsel mit kavramı ise bireylerin cinsel yaşama ve sağlığa dair doğru düşündükleri fakat…

AMAN ALİ RIZA BEY AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Çoğumuz sevdiklerimizin üzülmesini istemeyiz. Onların üzülmesi bizi de üzer. Kimi eşi için kimi ailesi için kimileri de arkadaşları için birçok fedakarlık yapar. Bu insani bir durumdur. Fakat bazı insanlar sevdiklerini, çevresindeki insanları hep kendisinden ön planda tutar. Kendi isteklerini, ihtiyaçlarını 2. plana atarlar. Onlara bir şey olmasındansa kendilerine bir şey olmasını tercih ederler. Sevdikleriyle tartışmaktan,…

YENİ BİR SÖYLEM: BİREY MERKEZLİ TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde değişebilirim.” Carl Rogers İnsancıl bakış açısının doğduğu 20. yüzyılın ortasında psikolojide insanlığa dönük iki farklı bakış açısı vardı. Bunlardan ilki, hepimizin bilinçaltı tarafından davranışımızı yönlendiren saldırgan ve cinsel içgüdülerin kontrolü altında olduğumuzu söyleyen psikanaliz; diğeri ise insanı büyük bir fareden çok da farklı görmeyen davranışçı yaklaşım (Burger, 2006). Pek çok…