Tag

#benliksaygısı

BENLİĞE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ihtiyaçlar aşamalı bir sistem halindedir ve bireyler en alt basamaktan itibaren ihtiyaçlarını karşıladıkça, üst basamaklara doğru hareket edecektir. Bu sürecin sonunda ise bireyin ulaşabileceği en üst seviye; kendini gerçekleştirme basamağıdır. Kendini gerçekleştirme kavramı; bazı bireyler için anlık yaşadıkları bir deneyim iken, bazıları içinse daha uzun vadeli olarak yaşanan bir deneyim olmaktadır.…

Öz-Farkındalık

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Bireyler kendilerini değerlendirirken bazen içsel standartlarıyla uyuşmayan tepki ve davranışlarda bulunduklarını fark ederler; bu değerlendirme öz-farkındalığın temelini oluşturur. “Farkındalık, bulunulan andaki tüm faktörleri anlama ve algılama derecesidir.” (McKay & Fanning, 2017). Öz-farkındalık ise, bireyin tüm yönleriyle kendini tanıyabilmesidir. Öz farkındalık; duygu ve hislerimizin farkına varmakla başlar, düşüncelerimizi izlemekle devam eder. Duygu ve düşüncelerimizi kontrol etmeye başladıkça…

UTANGAÇLIK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bireyler her şeyin hızla değiştiği dünyada çevreleri ile etkileşimlerini sürdürürken aynı zamanda duyuşsal, sosyal ve fizyolojik birtakım ihtiyaçlarını gidermek mecburiyetindedir. Bireyin davranışlarının temelinde bu ihtiyaçlar vardır. Birey bu ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlarla etkileşim halindedir. Bu etkileşim yaşamımızı zenginleştirdiği gibi fakirleştirebilir de (Yüksel, 1997). Hauck’a (1997) göre bir münzevi olmadığınız müddetçe, insanlardan hoşlanmayı öğrenmek zorundayızdır.…