Tag

#beck

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA İNTİHAR OLGUSU- II

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İntihar Davranışı[1] İntihar davranışına yönelik -yaygın olarak kabul edilen- bilimsel manada ilk çalışmalar Durkheim’in 1897 yılında yayımladığı “Le Suicide (İntihar)” isimli eseri ile başlamıştır. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hareketlenen bilimsel faaliyetler 1950’li yıllardan itibaren ABD ve Avrupa’da açılan intiharı önleme merkezleriyle hız kazanmıştır (Alptekin, 2008). İntihar denilince genellikle ölümle sonuçlanmış intihar davranışı akla gelmektedir.…

ALGILARININ KONTROLÜ SENİN ELİNDE: BDT

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel-davranışçı terapi, bilişsel ve davranışçı terapilerin temel ilke ve tekniklerinin bütünleştirilmesiyle gelişen bir kuramdır. Terapi sürecinde ise bilişsel tekniklerle davranışçı teknikler birlikte kullanılmaktadır. Bilişsel-davranışçı terapi, tıpkı bilişsel terapilerde olduğu gibi zaman sınırlı, probleme yönelik, hem terapistin hem de danışanın aktif katılımını gerektiren, eğitim odaklı ve psikolojik gelişimi hedefleyen bir terapötik süreci esas almaktadır (Karahan ve…

BU DÜŞÜNCENE KANITIN VAR MI?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel Terapi (BT); Aaron T. Beck tarafından, depresyondaki insanların onay arayışı içinde olduklarını keşfetmesiyle başlayan, bir dizi araştırma sonucu 1960’larda ortaya konulan kuramın adıdır (Murdock, 2016). Bilişsel terapi yapılandırılmış, iş birliğine dayalı, psikoeğitimsel olan ve 10-20 seans arası değişen bir müdahale şeklidir (Murdock, 2016). Beck tarafından formüle edilen bilişsel terapi, çeşitli ruhsal bozuklukları (örneğin, depresyon,…

ENERJİMİZİ SÖMÜREN DÜŞÜNCELER: BİLİŞSEL ÇARPITMALARIMIZ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel kurama göre bilişler dış ve iç dünyadan gelen uyaranları algı süreçlerine dönüştürür. Sonra bunları belirli bir düzen ve bütünlük içinde işler; değerlendirir yani anlamlandırır ve depolar. Daha sonra belleğe çağırır; anımsar ve yeniden değerlendirir. Dış dünyanın algılanması, algıların seçimi ve elemesi, algılanan uyaranların yorumlanması ve bunlara anlam verilmesi gerçek ve nesnel uyaran durumundan daha…

Zihnin Önemine Vurgu: Bilişsel Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. 1960 yıllarda davranışçı kuram psikanalizi bilimsel olmaması yönünde eleştirmeye başlamıştı. Beck, eğitimini aldığı psikanalitik kuramın varsayımlarının geçerliliğini bilimsel olarak gösterebilmek için depresyon alanında deneysel çalışmalar yapmayı planlamıştı. Beck yaptığı çalışmaları gözden geçirdikten sonra psikanalize karşılık deneysel bilimi tercih etti. Bir başka ifadeyle tercihi kuram yerine yöntem olur ve bu seçim bilişsel terapinin doğuşuna yol açar…