SEVGİNİN DİLİ VAR MIDIR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.

Aile, bir birey için çok önemli bir ortamdır. Çünkü burada kişi tüm ihtiyaçlarını karşılar; buna sevme-sevilme ve ait olma da dahil. Sevgi duygusu, insanlık kadar eskidir ve temelini aile ortamından alır. Kişinin sağlıklı bir sevgi ortamında büyümesi ileri yaşamında da sağlıklı ve mutlu bir birey olarak hayatını sürdürmesini sağlar. Türk Dil Kurumu(2011)  sevgiyi, “İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” olarak tanımlamıştır.2 Peki bu duyguyu nasıl bir dille ifade ederiz? Ya da sevginin dili var mıdır?

Herkesin bir sevgi dili vardır. Önemli olan karşımızdaki kişinin dilini bilmektir. Eğer çevremizdeki sevdiğimiz insanların ‘sevgi dilini’ bilmezsek, bu ilişkilerimizde bazı problemlere sebep olabilir. Bu evliliklerde de böyledir. Eşlerin birbirlerinin sevgi dilini bilmemesi evliliğin sağlıklı yürümesini engeller. Sevgi, doğuştan gelen bir özeliktir ancak sevgi dilini bilmek sonradan öğrenilir. Bu yüzden eşlerin birbirlerinin sevgi dilini bilmesi, bunu çocuklarına da öğretmesini sağlar. Bu şekilde toplumun en önemli kurumu olan ailede daha sağlıklı bireyler yetişmiş olur. Peki nedir bu sevgi dili? Kaç tane vardır bu dilden?

Ünlü aile danışmanı Dr. Gary Chapman, yaklaşımında 5 sevgi dilinden bahsetmiştir. Bunlar 1 :

1) Onay Sözleri
2) Nitelikli Beraberlik
3) Armağan Alma
4) Hizmet Davranışları
5) Fiziksel Temas’tır.

Sevgi Dili. I- Onay Sözleri 

Güzel sözler her zaman işe yarar. Eşler arasındaki sözlü iltifatlar veya takdir sözleri sevgiyi güçlü bir şekilde karşıya iletir. Eşe onaylayıcı sözler kullanmak, onun kendisini güvensiz hissettiği bir alanda cesaretli davranmasını sağlayabilir. Aynı zamanda eşin, ilgi duyduğu alanını geliştirmesini sağlar. Öte yandan yargılayan, suçlayan ve kınayan ifadeler her açıdan yıpratıcıdır.

Sevgi Dili. II- Nitelikli Beraberlik

Sevgi paylaşarak artan bir duygudur. Değer verilen kişi olan eş ile bir şeyler paylaşmak, onu dinlemek, birlikte bir etkinlikte bulunmak önemlidir. Burada onay sözlerinden farklı olarak beden dili devreye girer. Yani odaklanma vardır. Eşler birbiriyle muhabbet kurarken göz temasını kesmemeye, başka bir işle meşgul olmamaya, duygu ve düşüncelerin açığa çıkmasına özen göstermeye, jest ve mimikleri kullanmaya ve konuşanın sözünü kesmeyip sabırla dinlemeye dikkat etmelidir. Bu dilde önemli olan sevdiğin bireyle bir yaşantı oluşturmaktır.

Sevgi Dili. III- Armağan Alma

Hediyeler sevginin görsel ifade ediliş şeklidir. İlişkinin değerini gösterir. Çok eski kültürlerdeki evliliklere bakıldığında da eşlere hediyeler almak sevgi gösterisi olarak evliliğin bir parçası olmuştur. Burada hediyenin amacı pahalı, satın alınan eşyalar değildir. Amaç sevilen kişiyi düşündüğünü göstermektir.

Sevgi Dili. IV- Hizmet Davranışları

Eşler arasındaki görev paylaşımları, eşlerin birbirlerine destek olmaları ve yardımlaşmaları hizmet davranışlarını oluşturur. Ancak bu yardım zorlamayla, kırıcı sözlerle olmamalı. Eşler özgürce, kendisi isteyerek bunu yapmalıdır. Bu aynı zamanda eşlerin birbirlerini sevdiğinin ve birbirlerine değer verdiğinin göstergesidir.

Aslında bu sevgi dili ile onay sözleri ve nitelikli beraberlik sevgi dilleri iç içedir.  Burada da sevilen kişiyle birlikte bir etkinlik yapma, bir yaşantı oluşturma vardır.

Sevgi Dili. V- Fiziksel Temas

Dokunma en etkili iletişim şekillerinden biridir. Evlilikte de sevgiyi iletmek için fiziksel temas güçlü bir yöntemdir. Burada sadece cinsel birliktelik kastedilmemiştir. Öpme, sarılma, omuza bir dokunuş veya bir el tutuş bile kişinin kendisini güvende ve mutlu hissetmesini sağlar.

Evlilikte bu beş sevgi dilini kullanmaya özen gösteren eşler arasındaki ilişki daha sağlıklı olacaktır. Ve eşler, çocuklarına da bunu öğrettiklerinde çok daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetişecektir.

Birbirinin sevgi dilini anlayan eşlerden oluşan mutlu evliliklerin olması dileğiyle…

KAYNAKÇA

1- Sevmeyi biliyor musunuz? (Nisan, 2009). Milliyet Blog. Erişim adresi: http://blog.milliyet.com.tr/sevmeyi-biliyor-musunuz-/Blog/?BlogNo=171548

2- Türk Dil Kurumu (2011). Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/

GÖRSEL KAYNAKÇA

  1. http://unyeyunusemre.meb.k12.tr/icerikler/5-sevgi-dili_7557026.html
  2. http://www.yesiltopuklar.com/esinizin-sevgi-dilini-kesfedin.html

Gülsüm YILMAZ

Psikolojik Danışman