İyimserlik vs. Polyannacılık

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

İyimserlik ve Polyannacılık kavramları günlük hayatta sık sık birbirinin yerine kullanılır. Olumsuz bir olayla karşılaştığımızda kendimizi iyi hissetmek için bardağın dolu tarafından bakmamız öğütlenir. Bunun iyimserlik olduğu düşünülür. Bardağın dolu tarafından baktığımız bazı zamanlarsa “Biraz gerçekçi ol, Polyannacılık yapma” gibi uyarılar alırız. Aslında bu iki önemli kavramın farklarını ve tanımlarını bilirsek içinde bulunduğumuz durumu daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Öyleyse bu kavramlara dair bilgi edinmekte fayda var.

Scheier ve Carver (1985) iyimserliği genellenmiş olumlu sonuç beklentisi olarak tanımlamışlardır. İyimserler hayata dair olumlu görüşleriyle olayları yorumlarlar. Ayrıca geleceğe dair umutlu ve olumlu düşüncelere sahiplerdir ( Akt., Güler ve Emeç, 2006). Tutarlı ve doğumdan itibaren gözlenen bir özellik olduğundan iyimserlik mizaç olarak değerlendirilebilir. Doğuştan gelen bir özellik olması sonradan öğrenilmeyeceği anlamına gelmez. İyimserlik öğrenilebilir de… Bu özellik çoğunlukla bize katkı sağlar. Stresten, strese bağlı fiziksel rahatsızlıklardan, depresyondan uzaklaşmamıza yardımcı olurken bize olumlu ruh hali sağlar. Kastedilen gerçekçi olan iyimserliktir. İyimserlikte gerçekçilik durumu olmadığında durum Polyannacılığa dönüşür.

Polyannacılık bir savunma mekanizmasıdır ve mantığa bürümenin farklı bir biçimidir. Bu savunma mekanizmasında bireyler her olumsuz olayda bir olumlu taraf görmeye çabalarlar. Diğer savunma mekanizmaları gibi kaygıyı bir noktaya kadar azaltır (Dökmen, 2006). Fakat sık sık kullanıldığında bireyi pasifleştirir ve sorgulamadan kabul eden biri haline getirir.

İyimserlik ve Polyannacılık doğru kullanıldıklarında insan hayatına katkı sağlayan iki farklı kavramdır. İyimserliği öğrenebilmeniz, Polyannacılıkta sınırı aşmamanız dileğimle.

KAYNAKÇA

Dökmen Ü. (2006). Küçük Şeyler. Ankara: Sistem Yayıncılık.

Emeç H. ve Kümbül Güler B. (2006). Yaşam Memnuniyeti Ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi.  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 129-149.

GÖRSEL KAYNAKÇA

Görsel 1: https://www.emlakbroker.com/haberler/iyimser-olmak-icin-guzel-nedenlerimiz-va.html

Görsel 2: https://www.bilgitimi.com/iyimser-ve-karamsar-arasindaki-farklar.html

Şeyma Küçük

Psikolojik Danışman