BİR GÜNÜN DOĞUŞU: DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır.

Günümüzde küresel ölçekte meydana gelen kompleks sorunlarla mücadele etme hususunda sosyal hizmet disiplininin önemli bir katkı sunduğuna dair bir fikir birliği oluşmaya başlamıştır (Selcik ve Güzel, 2016). Globalleşme ile birlikte, bu katkının büyümesi ve güçlenmesi için, sadece bireysel sorunlarla değil uluslararası arenada ortaya çıkan çok boyutlu problemlerle de mücadele eden sosyal hizmet uzmanlarının bir araya gelme girişimleri de artmıştır. Birey ve toplum yararına yapılan faaliyetlerin görünürlüğünün arttırılması adına yapılan bu girişimlerden en önemlilerinden birisi de sosyal hizmet mesleğini anlama ve anlatma günü olan Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlanmalarının gelenekselleşmesidir.

Tarihsel düzlemde sosyal hizmet gününün kökenlerini bulmak için 1980’li yılların ilk yarısına bakmamız gerekmektedir. 1983 yılında IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu) BM Temsilcileri sosyal hizmet uzmanları için bir proje önermiş ve bu proje Birleşmiş Milletler’de Sosyal Hizmet Günü isimli yıllık bir kutlamanın başlangıcı olmuştur. Sosyal Hizmet Günü’nün arka planındaki asıl fikir, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını sosyal hizmet mesleğine yorumlamanın bir yolu olabilecek etkinlik düzenlemek ve sosyal hizmet uzmanlarını STK’larla işbirliği yapabilecekleri araçlar konusunda bilgilendirmektir. 1983’te New York’ta başlayan bu girişim, yıllar içinde diğer BM merkezlerine de sıçramıştır. Günümüzde halen IFSW BM temsilcileri Cenevre’de ve Bangkok’ta Birleşmiş Milletler’de Sosyal Hizmet Günü’nü kutlamak için etkinlikler düzenlenmektedir. Dünya Sosyal Hizmet Gününün asıl kökenleri ise 2007 yılına uzanmaktadır. Yapılan etkinlikler zamanla Avrupa’nın sınırlarını aşmış, “Dünya Sosyal Hizmet Günü” olarak tüm dünyada sosyal hizmet uzmanları tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutlama girişimi, 2004 Adelaide’deki Genel Kurul’da Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonuna (IFSW) üye kuruluşları tarafından onaylanmış,  ilk olarak 2007 yılında “Sosyal Hizmet – Farklı Bir Dünya Yaratmak” temasıyla kutlanmıştır. Mevcut tarih, 2008 yılında Brezilya’daki genel kurulda kabul edilmiştir. 2008 yılında, Brezilya’daki IFSW Genel Toplantısında, IFSW üye örgütleri gelecekteki Dünya Sosyal Hizmet Günlerinin her yılın Mart ayında üçüncü Salı günü kutlanmasına karar vermişlerdir (IFSW, 2020).

Sosyal hizmet uzmanları tarafından 1983’te Sosyal Hizmet Günü olarak Birleşmiş Milletler’de başlatılan etkinlik, şu anda mesleğin önde gelen uluslararası kuruluşları (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW), Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve bunlara bağlı dünya çapındaki kuruluşlar) öncülüğünde kutlanmaktadır (Mugumbate, 2016). Ülkemizde ise sosyal hizmet uzmanlarının örgütlenme girişimleri sayesinde 1987 yılında Ankara’da kurulan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2002 yılında Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na (IFSW) üye olmuştur (http://shuder.org/Sayfa/sosyal-hizmet-uzmanlari-derneginin-tarihcesi1656 Erişim Tarihi: 28 Şubat 2021). IFSW üyesi olan, sosyal hizmet uzmanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bu dernek, Türkiye’de Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde kutlamalar yapılmasına öncülük etmekte ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlamalarının çoğu sosyal hizmet derneklerinin, üniversitelerin ve öğrencilerin toplantılar, konferanslar, sergiler, yürüyüşler ve seminerler yapmaları aracılığıyla gerçekleşmektedir (Mugumbate, 2016). Bu kutlamaların yapılmasındaki düşüncenin özünü, “sosyal hizmet mesleğinin toplum üzerindeki olumlu etkisine, katkılarına dikkat çekme” fikri oluşturmuştur. Kutlamaların asıl amacı ise uluslararası etkileşimle küresel problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sunmak, sosyal hizmet mesleğinin küresel olarak görünürlüğünü arttırmak, toplumdaki en zayıf halkaları oluşturan dezavantajlı gruplarla çalışan bu mesleği daha güçlü kılmaktır. Bu amaçla her yıl Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde farklı temalar belirlenmiştir. Sosyal hizmet uzmanlarının ortak mesajını küresel olarak duyurmak için bir araya geldiği bu günde, yıllara göre belirlenen temalara bakıldığında o yıllarda dünyanın gündeminde olan konularda kamouyu bilinci oluşturulması gereken noktalar olduğu görülmektedir. Bu temalar ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının ve birlikte çalıştığı müracaatçıların karşılaştıkları sorunlarla da yakından ilişkilidir. Sosyal hizmet uzmanları belirlenen temalarla müracaatçının sesini kamuoyunda daha duyulur hale getirmeyi amaçlamaktadır (İçağasıoğlu Çoban, 2018).

Dünya Sosyal Hizmet Günü vesilesiyle kamu ve özel sektördeki tüm sosyal hizmet uzmanlarının bir kez daha hatırlaması gereken şey; sosyal hizmet disiplinindeki var olan baskıların farkına varmanın fakat bu baskılara boyun eğmemenin, sürekli değişim ve gelişim içinde olan sosyal hizmet mesleğinde sunulan müdahaleleri olabildiğince nitelikli ve profesyonel kılmanın, sosyal hizmet mesleğinin karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı direnmenin ve mücadele etmenin, sosyal hizmet uzmanı olarak kendini güçsüzleştirmenin muhtemel sonuçlarından kaçınmanın önemini (Thompson, 2013) idrak etmektir. Hatırlanması gereken diğer önemli konu ise; sosyal hizmet uzmanları olarak kolektif bilince sahip olmamızın, iş birliği içinde mesleği tanıtıcı faaliyetlerde bulunmamızın, mesleki yeterliliğimizi sürekli geliştirmek için çabalamamamızın değerli olduğudur.  Çünkü biz, ancak birlik olduğumuz sürece mesleğimizi bir adım öteye taşıyabilir, nitelikli hizmetler sunabiliriz. Son olarak Virginia Wolf’un “Ne hoş bir güzelliği vardır; hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların, onurlu bir yaşamı seçenlerin.” söyleminden hareketle, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde şöyle bir temennide bulunabiliriz biz de:

Hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçen; müracaatçısına ve mesleğine kötülüğü değil faydası dokunan, onurlu sosyal hizmet uzmanlarından olma umuduyla…

Günümüz kutlu olsun!

 

KAYNAKÇA

İçağasıoğlu Çoban, A. (2018). Sosyal Hizmet Uzmanları Seslerini Duyuruyor: Dünya Sosyal Hizmet Günü ve Sosyal Hizmet ve Sosyal Gelişim İçin Global Ajanda. Sosyal Hizmet, 7-16.

IFSW. (2020). Hıstory World Socıal Work Day. 19 Şubat 2021 tarihinde https://www.ifsw.org/history-world-social-work-day/ adresinden alındı

Mugumbate, J. (2016). World Social Work Day celebrations in Zimbabwe: An opportunity to promote social justice. International Social Work59(4), 452-458.

Selcik, O., ve Güzel, B. (2016). Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı Ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi Domaın Of Socıal Work Professıon And Assessment Of Socıal Work Practıce In Turkey Level. Journal Of International Social Research9(46). 461-469.

SHUDER. Türkiye’de Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin Tarihsel Gelişimi. 28 Şubat 2021 tarihinde http://shuder.org/Sayfa/sosyal-hizmet-uzmanlari-derneginin-tarihcesi1656  adresinden alındı

Thompson, N. (2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınevi.

Virginia Woolf kimdir? İşte en çok paylaşılan sözleri. (2019, 25 Ocak). 8 Mart 2021 tarihinde www.hurriyet.com.tr: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/virginia-woolf-kimdir-iste-en-cok-paylasilan-sozleri-41094361    adresinden alındı.

Görsel Kaynak

https://advocate200.wordpress.com/2019/03/03/history-of-world-social-work-day/, adresinden erişilmiştir.

https://www.northlondonsocialwork.co.uk/news/world-social-work-day-what-does-it-mean-to-you/    , adresinden erişilmiştir.

Aliye Beyza BAYYAR

Sosyal Hizmet Uzmanı

Yüksek Lisans Öğrencisi