Çocuk Müzikten Ne Anlar (!)

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

Bir otobüs yolculuğunda, parkta, bir sohbet esnasında ‘‘Çocuk müzikten ne anlar?’’, ‘‘Çocuğa bir kağıt kalem verin de karalasın.’’ gibi cümlelere şahit olmuşsunuzdur. Toplumda sanat ve müziğin değerinin tam olarak anlaşılmadığını gözler önüne seriyor. Çocukların yaratıcı resimler çizmesini ya da müzik yeteneği olmasını pek önemsemiyoruz. Ne yazık ki çocukların yeteneklerinin örtbas edildiği, belli kalıplara sokulmaya çalışıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Küçük yaşta bu kalıplar içinde sıkışıp kalan çocukların ruh sağlığı olumsuz etkilenerek ve mutsuz bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Oysa ki ünlü düşünürler, eğitimciler, doktorlar sanat ve müziğin insan üzerinde iyileştirici etkisinin olduğunu yüzyıllardır dile getiriyor. 

Müzik eğitimi anne karnında başlar. Sesler, titreşimler ritimle bütünleşerek müziksel bir yaşam ortaya çıkar. İnsanın olmazsa olmazı kalbimiz bile belli bir ritimle çalışmaktadır. Eğer kalp belli bir ritimle çalışmazsa insan ölür. Müzik eğitimimiz varoluşumuzla başlar. Hayatın ritmi en güzel müzikle yakalanır (Özel, 2017). Bu yüzdendir ki çağdaş eğitim için müzik, çocuğun hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mutlaka bir çocuğun oyun oynarken kendi kendine mırıldandığı bir şarkıya ya da öğrendiği bir sayının şarkısını yolda yürürken söylediğine şahit olmuşsunuzdur. İşte bunlar öğrenmenin farkında olmadan pekiştiğine en  güzel somut örneklerdir. 

Çocuklar, müzik yoluyla kulak, zihin, beden koordinasyonu sağlamayı, ses tonu etkili şekilde kullanabilmeyi ve kendini ifade etmede beden dilinden etkin şekilde yararlanabilmeyi öğrenirler. Yaratıcılığın harekete geçmesiyle, hayal kurmayı, duygularını anlamlandırmayı, empati kurmayı, utangaçlıkla ve çekingenlikle başa çıkabilmeyi öğrenirler. Çocuklar, aslında yalnızca şarkı söylediklerini düşünürken farklı uyaranlara uyum sağlamayı, zamanlamayı öğrenirler. Daha kolay ezberlediklerini daha önce duymadıkları sözcükler öğrendiklerini görürler. Toplulukla hareket etmeyi, dikkatini odaklamayı, ritimsel ve zihinsel denge sağlayabilmeyi, nefesini, hareketlerini kontrol edebilmeyi öğrenirler. Müzik eğitimi almış çocuklar ruhsal anlamda daha sakin, daha dengeli, uyumlu, sabırlı, algıları açık çocuklardır. Stresle başa çıkabilmede, sorunlarını çözmede, kurallara uymada yaşıtlarına göre daha başarılıdırlar (Özel, 2017). Tüm bu beceriler sayesinde çocuklar kendi iç dünyalarında uzlaşım sağlayarak huzurlu ve  mutlu bireyler olarak hayatlarına devam ederler.

Özetle çağ değiştikçe ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen çağdaş eğitim anlayışlarını takip etmek ve uygulamak gerekiyor. Çocuklarımızın sosyal bir varlık olarak değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, yeteneklerini sergileyebilmeleri ve problemleriyle başa çıkabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Tüm bu saydıklarımızın sadece akademik  eğitim ile olamayacağı aşikar. Bu yüzden sanat ve müzik eğitiminin çocuklarımız için ne kadar değerli olduğunun toplum olarak farkında olmalıyız. Çocuklarımızın mutluluğunu ve ruh sağlığını önemsediğimiz sürece hayatlarında müzik penceresi açık olmalıdır. Bu pencereden giren ışıklar çocuklarımızın hayatını ve toplumu aydınlatacaktır. Aydınlık geleceğimiz için lütfen çocuklarımızın  pencerelerini açık tutun! 

KAYNAKÇA

Özel, S. Y. (2017). Okul öncesi Öğrencilerinin Müziksel Becerileri ve Uygulanan Müzik Eğitim-Öğretiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Görsel Kaynakça

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/kids-playing-music-vector-25796816

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/kids-playing-music-children-musical-instruments-vector-24251100

 

Elif KESKİN

Okul Öncesi Öğretmeni