HER ŞEYİN BÜTÜNÜ MAKBULDÜR

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.

Gestalt terapi, Gestalt Psikoloji akımının ileri sürdüğü genel ilkeler ve insan anlayışı temel alınarak Perls’in öncülüğünde geliştirilen bir kuramdır. Perls, 1893 yılında Berlin’de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berlin Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladığı yıllarda I. Dünya Savaşı başladı. 1920 yılında nöro-psikiyatrist unvanını aldı. 1933 yılında Hitler iktidarından kaçarak Güney Afrika’ya yerleşti ve burada Güney Afrika Psikanaliz Enstitüsü’nü kurdu. Daha sonra Erich Fromm, Paul Goodman, Ralp Hefferline gibi bilim adamlarıyla tanıştı. Köhler, Wertheimer, Lewin ve Goldstein’den etkilendi. Gestalt terapi kuramının temel görüşlerinin yer aldığı “Gestalt Terapi” isimli kitabı 1951 yılında yayımlandı. Çeşitli yerlerde Gestalt terapi enstitülerini kurdu. 1970 yılında hayatını kaybetti(Karahan ve Sardoğan, 2016).

Gestalt kelime anlamı olarak tamamlama, bütünleşme gibi anlamlar ifade etmektedir. Meydana gelen bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı bir şeydir ve kendine özgü nitelikler göstermektedir(Kardoğan ve Sardoğan, 2016). Gestalt psikologlarına göre; bütünün parçaları arasında değişken bir ilişki vardır. Örneğin, herhangi bir yemek piştiği zaman, içine konulan yiyeceklerin toplamından farklıdır (Ulusoy, 2011).

Gestalt terapi kuramcıları, insanların gelişmeye yönelik olduğu düşüncesi ile işe başlarlar. En temel değerleri holizmdir: İnsanlar ne çevrelerinden yalıtılmış olarak yaşayabilirler ne de parçalara ayrılabilirler(Murdock, 2016).

Beyin anlamlı bütünler oluşturma eğilimine sahiptir. İnsan beyninin sahip olduğu bu eğilim, evrende de aynı şekilde bulunmaktadır. Evrenin bütün parçaları da denge ve düzen içinde bir bütünlük oluşturmaktadır. İnsanda evrenin bir parçası olarak kendi içinde bütünleşmeyi oluşturan küçük ama mükemmel bir evren durumundadır. Gestalt psikologları algı, öğrenme ve düşünmenin önemli zihinsel süreçler olduğunu ve davranışları etkilediğini ileri sürmektedirler(Karahan ve Sardoğan, 2016).

Gestalt psikoloji akımına göre çevre, algılayan organizmaya göre psikolojik alanı oluşturmaktadır. Psikolojik alan, aynı zamanda davranışsal bir alandır ve algılanan çevre ya da fenomenolojik çevre anlamına gelmektedir. Kurt Lewin’in geliştirdiği “Alan Kuramı’na” göre insan davranışları o anda yaşanan birçok psikolojik durumdan etkilenmektedir. Bütünleşen bu psikolojik durumlar bireyin yaşam alanını oluşturmaktadır(Karahan ve Sardoğan, 2016).

Öğrenme, davranışçıların açıkladığı gibi U-T arasında kurulan mekanik bir bağ değildir. Bütünü oluşturan bağıntı ve ilişkilerin içgörü yoluyla gerçekleşmesidir(Karahan ve Sardoğan, 2016). Gestalt terapiye göre; insanlar büyüyebilmek için organizmalarını düzenlemeye çalışmaktadırlar. Kendini düzenleme sürecinin amacı, çevre ile harmoni (uyum) içinde olabilmek, olgunlaşmak ve kendini gerçekleştirmektir(Murdock, 2016). İnsan varlığının sağlıklı şekilde sürebilmesi için fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Organizmada bir ihtiyacın ortaya çıkması durumunda denge bozulmakta ve dengeyi sağlayabilmek için organizma harekete geçmektedir. Karşılanmayan ihtiyaçlar ise sürekli olarak organizmayı zorlamaktadır(Karahan ve Sardoğan, 2016). Birey, içinde bulunduğu çevreyi inançları, değerleri, gereksinimleri ve tutumları doğrultusunda değişik biçimde yorumlayabilir. Bu nedenle insanların davranışlarının nedenlerini belirlemek için psikolojik çevrelerini incelemek gerekir(Ulusoy, 2011).

Gestalt terapiye göre psikolojik sağlığı normal olan birey; sorumluluklarını üstlenebilir, kendini gerçekleştirme sürecinde başarılıdır, olgundur ve otantik bir yaşam sürmektedir. Gestalt terapiye göre; işlevsel olmayan temas biçimlerinin kullanılması, tamamlanmamış işlerin olması, kördüğümlerin çözülememesi ve kutupların bütünleştirilememesi psikolojik sağlığın bozulmasına neden olmaktadır(Karahan ve Sardoğan, 2016).

Gestalt terapide danışanların açıklamalarının içeriğinde daha çok şu anda neyin yaşandığına önem verilir. Perls, bireylerin şu anda nasıl davrandıklarının kendilerini anlamak için neden böyle davrandıklarından daha fazla öneme sahip olduğuna inanmıştır.

Gestalt terapi ekolünde kabul görülen inanç; Gestalt terapi büyümeye yönelik bir yaklaşımdır. Patolojiye ve tedaviye değil büyüme sürecine odaklanır.

 KAYNAKÇA

  1. Karahan, F.,ve Sardoğan, M. (2016). Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar (ss. 187-194). Ankara: Nobel Yayınları.
  2. Murdock, N. L. (2016). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları (Çev. Füsun Akkoyun). Ankara: Nobel Yayınları.
  3. Ulusoy, A. (Ed.), (2011). Eğitim Psikolojisi (ss. 354-363). Ankara: Anı Yayıncılık.

 

                                                                                                      Ferhat Bayoğlu

                                                                                                  Psikolojik Danışman