Yayın İlkeleri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: < 1 dakika

YAYIN İLKELERİ

Psikolektif, ruh sağlığı alanında takipçilerine nitelikli içerik sunmaya çalışan bir sosyal medya platformudur.

DOĞRULUK

Psikolektif’te yayınlanan tüm ürünler doğruluk ilkesi esas alınarak hazırlanır. Doğruluk ilkesi, paylaşılan içeriğin doğru bilgiler içermesi, varsa hatalı yanlarının en kısa sürede düzeltilmesi ile ilişkilidir.

TARAFSIZLIK

Psikolektif’te yayınlanan içerikler, herhangi bir kesimle yakınlık kurmak ya da herhangi bir kesimin çıkarlarını ön plana koyma gibi amaçlar gütmez. Psikolektif, her alana ve kişiye eşit yakınlık ve uzaklıkta olmayı ilke edinir.

İNSANİ DEĞERLERİ İLKE EDİNME

Psikolektif, sunduğu içerikler doğrultusunda insani değerleri (özgürlük, eşitlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü vb.) ilke edinmeye özen gösterir. İnsani değerler, her bireyi insan olmanın getirdiği özellikler dolayısıyla saygıya değer görmekle ilişkilidir. Psikolektif, ırk, cinsiyet, din, dil, ideoloji gözetmeksizin her insanın saygıya değer olduğu görüşü ile içeriklerini üretmeye özen gösterir.

BİLİMSELLİK ve ETİK

Psikolektif, sunduğu akademik içeriklerin bilimsel bir dille yazılmış olmasına özen gösterir. Alıntı yapılan içeriklerin kaynak gösterilerek yayınlanmasına özen gösterir. İçeriklerin sunulmasında bilimsel olarak kabul edilen ilkeler esas alınır. Ruh sağlığı alanında kabul edilen etik ilkelerin yerine getirilmesinde azami özen gösterir.