Kategori

Psikokuram

Bu kategori, başta psikolojik danışma ve rehberlik / psikoterapi alanındaki kuramlar olmak üzere ruh sağlığı alanını etkileyen kuramsal yaklaşımları tanıtmak, açıklamak ve aydınlatmak amacıyla yapılacak çalışmaları içermektedir.

Kurban Rolü ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Flört şiddeti, romantik bir beraberlik içerisinde ya da beraberlik bittikten sonra bir partnerin diğer partner üzerinde güç kullanmaya çalıştığı, zarar verici davranış biçimidir. Bu davranış biçimini her iki cins de uygulayabilir. Romantik ilişkideki güç davranışları her zaman gözle görülür olmayabilir ve fiziksel bir temele dayanmayabilir. Temelde güç kullanan partner sadece kendi ihtiyaçlarının karşılanması için kurban…

“ŞARKILAR BİZİ SÖYLER.”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İçerisinde pozitif ve negatif etkiler barındıran müziğin insanların duygudurum ve psikolojik yapılarında değişiklik meydana getirdiği ve beyinlerinde farklı etkiler yarattığı söylenebilir. Müzik sadece kişinin duygu ve düşüncelerini çevrelemekle kalmaz aynı zamanda hislerini ve düşüncelerini yansıtma işlevi de görür. Duyguları harekete geçirerek yaratıcılığı artırır (Baydağ, 2019).  Bu yazıda Tarkan’ın bazı şarkılarının sözleri Bilişsel Davranışçı Terapinin temel…

Geçmişin İzleri

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gestalt terapinin ortaya koyduğu bitirilmemiş işler kavramı, karşılaşılan birçok problemin altında yarım kalan işlerin olduğunu öne sürer. Bitirilmemiş işler bireylerin enerjisini alır, kompülsif davranışlara, güvensizliğe ve kendine yönelik yıkıcı davranışlara neden olur. Bitirilmemiş işlere sahip bireyler sık sık geçmişte yaşadıkları için gündelik yaşamda yapmaları gereken bazı işleri yolunda gitmeyebilmektedir. Sosyal normlar, toplumsal statüler, iletişim ve…

“ZITLIKLAR, İNSANI ÖZGÜRLEŞTİRİR.”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uzun yıllar Freud’cu bir ruh sağlığı uzmanı olan Fritz Perls, psikanalitik kurama yönelik yaptığı eleştirilerinin pek de dikkate alınmaması üzerine Gestalt yaklaşımını kurmuştur. Gestalt kelime anlamıyla “biçim”, “tamamlama”, “bütünleştirme’dir.” Aynı kelime ruh sağlığı uzmanlığı alanında kullanıldığında, kişinin bütünleşmesini, yaşamının bitmemiş, bir sonuca ulaşamamış yönlerini anlamlı bir biçimde oluşturup tamamlamasını ifade eder (Cüceloğlu, 2019). Gestalt terapinin…

YARATICILIK VE GESTALT TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların terapiye gitme amaçları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Terapiye bir rahatsızlık ya da bir kriz durumunda gidebildikleri gibi kendini keşfetmek ve kendi potansiyeline ulaşmak isteyen kişiler de terapiye gidebilirler. Bu noktada Gestalt terapisinin amacı, kişinin bütünleşmesine ve büyümesine yardımcı olmaktır (Bilgin, 1998). Bu yüzden Gestalt yaklaşımı sadece sorunlarla ve bozukluklarla ilgili değil, aynı zamanda kişinin…

“ANLAM ÇAĞI”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Victor Frankl, 1943-1946 yılları arasında tıpkı diğer İkinci Dünya Savaşı mağdurları gibi eşi, annesi, babası, kız ve erkek kardeşi ile birlikte Naziler tarafından toplama kampında tutsak edildi. Kendisi ve kız kardeşi dışında bütün aile üyeleri gaz odalarında öldürüldü. Bu kampta geleceğe dönük hedefleri ve yerine getirilmesi gereken görevleri olduğunu düşünen tutukluların yaşlı ve güçsüz olmalarına…

YAŞAMIN İKİ UCU: ÖLÜM VE YAŞAM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Uğruna yaşamak için bir nedeni olan, neredeyse her nasıla dayanabilir. Nietzsche yüzyılda akıl ve sanayi aracılığıyla doğaya hükmetmeye başlayan insanlık, 20.yüzyılda geçmişten getirdiği temel inanç ve düşüncelerini sorgulamaya başlamıştır. İnsanoğlu, kurmaya başladığı bu yeni dünya düzeninde kendisini kaybetmiş, savaşlar ve ekonomik bunalımlarla birlikte toplum içerisinde eriyip gitmiştir. İnsan değerinin “hiç”e indiği bu dönemde varoluşçuluğun fenomenolojik…

Yaşamın Anlamı Var Mı?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. “Yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen her nasıla dayanabilir.” Nietzsche bu sözleriyle insanın yaşamında anlamın ne kadar önemli olduğunu bizlere özetlemiştir. Böylesi bir zaman diliminde ise anlam üzerine konuşmak her zamankinden daha fazla anlamlı hale gelmiştir. Peki nedir bu anlam? Neden bu kadar önemli? İnsanlar her zaman kendilerini ve çevrelerini anlamak için güçlü bir…

BENLİĞE SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ihtiyaçlar aşamalı bir sistem halindedir ve bireyler en alt basamaktan itibaren ihtiyaçlarını karşıladıkça, üst basamaklara doğru hareket edecektir. Bu sürecin sonunda ise bireyin ulaşabileceği en üst seviye; kendini gerçekleştirme basamağıdır. Kendini gerçekleştirme kavramı; bazı bireyler için anlık yaşadıkları bir deneyim iken, bazıları içinse daha uzun vadeli olarak yaşanan bir deneyim olmaktadır.…

“İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ 2.0”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında oluşturulan İhtiyaçlar Hiyerarşisi incelendiğinde literatüre giriş hikâyesinde psikoloğun klinik ortamda yaptığı araştırma sonuçları yer almaktadır. Bireyin yaşamı boyunca her anında ihtiyaçlarının olması ve ihtiyaçları doğrultusunda hedefler koyması hiyerarşinin teorik düzenini oluşturmuştur. İhtiyaçlar kategorilere ve basamaklara ayrılmıştır. Hiyerarşi içerisinde bir üst basamağa geçen bireyin alttaki basamaktan yeterli düzeyde ihtiyaçlarını karşılıyor olması…