Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır.

Kitabın Adı: Terapide Yeni Ufuklar -I

Kitabın Yazarı: Azize Nilgün CANER

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 187

Fiyat: 16 TL

“ 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren psikoloji dünyası pek çok yeni danışma tekniği ile tanışmıştır.  Danışma süreci esnasında daha işlevsel, daha kalıcı, çözüm üretebilen, daha kısa süreli, daha çok müdahale aracına sahip şeklinde sıralanan ihtiyaçlar, alanda çalışan uzmanları bu bağlamda teknik ve yaklaşımlar üretmeye itmiştir.”  Diyerek, yazar kitabın ön sözünde yeni tekniklere duyulan ihtiyaçlara değiniyor.

Psikolojik danışmanların ve psikologların alet çantasında bulunması gereken terapi yöntemlerine ve tekniklere yenilerini eklemesini sağlayacak seçenekler sunuyor.

İki seri halinde sunulan kitabın ilk serisinde klasik terapi yöntemlerinin dışında yeni ufuklara yöneltecek terapiler açıklanıyor:  Bilgelik analizi, Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapiler, Provokatif Terapi gibi başlıklar altında insanı anlamada yeni yöntemlerle bunu başarmanın yolları gösteriliyor.

“Sanat günlük hayatın tozunu ruhun üzerinden yıkar.”

Bireyin karşılaştığı problemleri çözmesinde yardımcı olunacak ve daha fazla yaşantısal süreçle bunu sağlamayı amaçlayan terapilerden olan “Dışavurumcu Terapiler” kitapta anlatılan farklı terapi tekniklerinden biridir. Sadece sözel ifadelerde dile getirilemeyen problemleri danışanın daha işlevsel şekilde ortaya çıkarmasını sağlayacak teknikler sunuyor danışmanlara.

Tarih boyunca pek çok evrede rastlanan Sanatla Terapi yöntemleri Farabi, İbni Sina gibi psikosomatik hastalıklarda müzik terapinin etkisi üzerine çalışılması ve kullanılması diğer Dışavurumcu Tekniklerin ulaşılmayı hedeflenen başarısına örnek teşkil etmektedir.

Sanat Terapisi, Müzik Terapisi, Drama Terapisi, Dans ve Hareket Terapisi, Oyun Terapisi, Kum Oyunu Terapisi gibi birçok başlıkta danışanın içsel dünyasını anlamamızı sağlayacak, danışanı eylemde bulunmaya iten yöntemlere değinilmekte. Anlatılan terapilerin temel kavramları ve teknikleri okuyucuyu fazla sıkmadan anlatılmakta.

Ders kitabı olma niteliği de taşıyan kitap, okumaya başlanıldığında birçok kuramın ana hatlarıyla ve teknikleriyle bir şema oluşturup yeni bakış açılarına ulaşmamızı sağlıyor.  Uygulama yöntemleri, güçlü ve zayıf yönleri, terapinin tarihine değinen açıklamalarıyla eleştirel bir gözle bakmamızı kolaylaştırıyor.

Yeni ufuklara ulaşıp farklı limanlarda farklı yardım süreçlerine ulaşmayı amaçlayan,  terapötik becerilerine yaratıcı değerler katmayı düşünen, psikoloji ve psikolojik danışman öğrencilerin ve uzmanların tat alarak okuyabileceği bir eser.

Yazarın, her durumda ve zorlu koşullara, bazen de çaresizliklere rağmen yılmadan ve ayrım yapmadan insanlara yardım etmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlara ithaf ettiği bu eser, yolumuza çıkan zorlu engelleri daha farklı açılardan görmemizi kolaylaştırıyor. Çözümler üretmemizi sağlayarak alana adeta ışık tutuyor.

Her koşulda insanlara yardım etmeyi amaçlayan ve yardım eden psikolojik danışman öğrenci ve uzmanların, psikolojiyle ilgilenen herkese keyifli okumalar…

HAZIRLAYAN:

Müşerref Çetin

Balıkesir Üniversitesi