Zorbalık Beyin Yapısını Değiştiriyor, Akıl Sağlığı Sorunları Riskini Artırıyor

Yeni araştırma düzenli olarak zorbalığa maruz kalan ergenlerin beyinlerinde fiziki yapısal farklar olabileceğini öne sürüyor.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi ve Yargı İstatistikleri Bürosu’na göre Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ila üç öğrenci okulda zorbalığa uğradığını bildiriyor.

Son yıllarda siber zorbalık yaygın bir sorun haline geldi.

Siber zorbalık genel olarak cep telefonları, sosyal medya veya internet üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir zorbalıktır.

Bu gibi cihazlar zorbaların isimsiz olarak ve günün herhangi bir saatinde tacizlerine devam etmelerine izin veriyor.

Zorbalığın Sağlık Üzerinde Ciddi Etkileri Var

Bir çalışma, çocukluk zorbalıklarının sağlık üzerinde etkisi olduğunu ve bireyler, aileler ve genel olarak toplum için önemli maliyetlere neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar ABD’de lise zorbalığının engellenmesinin, birey başına 1 milyon dolardan fazla ömür boyu kazançla sonuçlanabileceğini tahmin ediyor.

Yeni çalışma şimdiyse zorbalığın beyinde fiziksel değişikliklere ve akıl hastalığı ihtimalinin artmasına sebep olabileceğini öne sürüyor. Çalışma şimdi Molecular Psychiatry’nin dergisinde yer almaktadır.

Birleşik Krallık’taki King’s College London’dan Erin Burke Quinlan ve meslektaşları bu çalışmayı yönettiler. Anketleri ve Avrupa’daki farklı ülkelerden 600’den fazla gencin beyin taramalarını incelediler.

Katılımcılar uzun vadeli IMAGEN projesinin bir parçasıydı. Bu çalışmanın amacı, anketlerle genç yetişkinlerin beyin gelişimini, akıl sağlığını ve katılımcılar 14 ile 19 yaşlarındayken çekilmiş yüksek çözünürlüklü beyin taramalarını değerlendirmektir.

Bilim insanları 30’dan fazla katılımcının daha önce kronik zorbalık deneyimlediğini keşfetti. Ardından verileri daha önce kronik zorbalık mağduru olmayan genç insanlarınkiyle kıyasladılar.

İnceleme şiddetli zorbalığın 19 yaşında beyin hacmindeki değişiklerle ve anksiyete seviyeleri ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Zorbalık Mağduru Gençlerin Beyinleri

Çalışma, zorbalık ile akıl sağlığı sorunları arasında bağlantı kuran önceki araştırmanın sonuçlarını doğruladı fakat aynı zamanda yeni bir şey ortaya çıkardı.

Zorbalık beynin “kaudat” ve “putamen” olarak bilinen kısımlarının hacmini azaltabilir.

Beynin öğrenmesinde özellikle de hatıraları işlemesinde kaudathayati rol oynuyor. Beynin bu kısmı gelecekteki olayları ve kararları etkilemek için geçmişteki deneyimlerden bilgiler kullanır. Putamen, hareketleri düzenler ve öğrenmeyi etkiler.

Yazarlar, sürekli zorbalığa uğrayan gençlerin beyinlerindeki fiziksel değişimlerin, akran zorbalığı ve 19 yaşında yüksek anksiyete seviyeleri arasındaki ilişkiyi kısmen açıkladığını söylüyor.

“Klasik olarak anksiyete ile ilgili kabul edilmese de anksiyetenin gelişiminde putamen ve kaudattaki fiziksel değişikliklerin önemi, büyük olasılıkla ödül duyarlılığı, motivasyon, koşullanma, dikkat ve duygusal işleme gibi ilgili davranışlara katkılarından kaynaklanıyor.”

  • Erin Burke Quinlan

Erin, gençlerin yüzde otuzu kadarının neredeyse günlük bir düzeyde zorbalığa uğrayabileceğinin endişe verici olduğunu açıklıyor. Burke Quinlan aynı zamanda ergenlik boyunca beyin gelişiminin öneminin altını çizdi.

Quinlan aynı zamanda gelecekte zorbalıkla mücadelede daha fazla çaba görmeyi umuyor, öyle ki akran zorbalığı beyinde fiziksel değişimlere, anksiyetenin yaygınlaşmasına ve toplum için ciddi masraflara sebep olabilen küresel bir sorun haline geliyor.

İngilizce aslından çeviren: Fırat Öztürk

Kaynak: https: //www.medicalnewstoday.com/articles/324089.php

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın