YKS Tercih Sürecinde: Psikoloji Bölümü Lisans Programı Hakkında

YKS tercih sürecinde: Psikoloji Bölümü Lisans Programı Hakkında

     Psikoloji, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünce gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. İnsan zihnini ve davranışını bilimsel yolla inceler. Yunanca “ruh” anlamına gelen psykhe ve “bilgi” anlamına gelen logos kelimelerinden türetilmiştir. Uygulamalı Psikoloji ve Teorik/Kuramsal Psikoloji olarak ikiye ayrılmaktadır. Uygulamalı Psikoloji deney öncelikliyken, Teorik/Kuramsal Psikoloji akademik çalışma önceliklidir. Psikoloji lisans derslerinden bazıları; psikolojiye giriş, felsefeye giriş, sosyolojiye giriş, matematik, biyoloji, istatistik, sosyal psikoloji, psikopatoloji, klinik psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi derslerdir. 2018 yılının en gözde üniversite bölümleri arasında, psikoloji 4. sırada seçilmiştir ve toplam kontenjanı 8.112 kişidir.

4 yıllık psikoloji lisansı bitirildikten sonra “psikolog” unvanı kazanılır. Lisanstan mezun olan kişi, Kpss sınavına girip, yeterli puan alıp devlet hastanelerine atanabilir. Hastanelerde ya da danışmanlık merkezlerinde çalışabilir, danışmanlık verebilir ve psikolojik test eğitimi almışsa psikolojik testleri uygulayabilir. Şirketlerde, insan kaynakları bölümünde, reklamcılık sektöründe, eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, adliyelerde ve sosyal hizmetlerde çalışabilirler.

Psikoloji lisans eğitimi kuram ağırlıklıdır. Psikoloji lisansı psikolojiye dair genel ama kapsamlı edinimleri kazandırırken, kişinin ilgisinin olduğu psikoloji yüksek lisansını seçmesiyle edinimleri özelleşir ve uzmanlık kazanır.

Psikoloji lisansı okunurken, çoğu psikoloji bölümü, öğrencinin ilgilendiği alanda staj yapmasını şart koşar. Yapılan staj ile uygulamaya dair öğrenimlerde kazanmış olur.

 

Psikoloji’nin Temel Alt Alanları Nelerdir?

 • Biyolojik Psikoloji: Biyolojik yapı ve davranışlar arasındaki ilişkiyi inceler.
 • Deneysel Psikoloji: Davranışlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapar.
 • Gelişim Psikolojisi: Kişinin yaşa bağlı olarak gösterdiği değişiklikleri inceler.
 • Sosyal Psikoloji: İnsan-toplum etkileşimini inceler.
 • Klinik Psikoloji: Ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Anormal sorunlarla ilgilenir. Çeşitli eğitimler alarak, terapi uygulayabilir.
 • Danışmanlık Psikolojisi: Kişiye yaşamını kolaylaştıracak bilgiler verir, yetenekleri doğrultusunda yol gösterir. Normal, gündelik yaşamdan problemlerle ilgilenir.
 • Okul/Eğitimsel Psikoloji: Öğrenme koşullarının düzenlenmesi, öğrencilerin sorunları ve meslek seçimleriyle ilgilenir.
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Belirli bir kişiye en uygun işi, belirli bir işe de en uygun kişiyi seçmeye çalışır.
 • Bilişsel Psikoloji: Zihni bilimsel olarak inceleyen psikolojinin alt dalıdır.
 • Nöropsikoloji: Beyin hasarı ya da nörolojik bir bozukluk yaşayan kişilere yönelik değerlendirmeler yürütüp, müdahaleler uygularlar.
 • Evrimsel Psikoloji: Toplumsal davranışın evrimsel kökenlerini inceler.
 • Adli Psikoloji: Suçlunun, tanığın ve sanığın psikolojik yapısını inceler.
 • Sağlık Psikolojisi: Psikolojik değişkenlerin bireylerin fiziksel hastalığa yatkınlığını ya da fiziksel hastalıktan kurtulma düzeyini nasıl etkilediği ile ilgilenirler.
 • Spor Psikolojisi: Spor psikologları, profesyonel ve amatör sporcuların, problemlerinin üstesinden gelmelerine, performanslarını geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.
 • Psikometri: Psikologların, uygulamalarında kullanacakları ölçümleri belirler, psikolojik testler geliştirir.

 

Bu temel alt alanlardan birinde uzmanlaşılması için, önce psikoloji lisansı bitirilmelidir. Psikoloji lisansından sonra, kişi ilgilendiği alana yüksek lisans için başvurmalı ve ilgilendiği alandan mezun olmalıdır. Psikoloji lisansından mezun olmuş kişinin, çalışacağı alana göre eğitimler, süpervizyonlar alması çoğunlukla gereklidir.

Kaynakça

Atkinson, R. C. ve Hilgard, E. (2015). Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınları.

Apa. (2018). Sport Psychologists. Accessed: August 12 2018,        http://www.apa.org/helpcenter/sport-psychologists.aspx

Cherry, K. (2018). The Major Branches of Psychology.

Accessed: August 12 2018,

https://www.verywellmind.com/major-branches-of-psychology-4139786

Taşçeviren, F. (2014). Kolay, Kısa, Keyifli Psikoloji. İstanbul: Carpe Diem Kitap Yayıncılık.

Üniversite Kontenjanları Azaldı. (2018, 5 Temmuz). Erişim Adresi:

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/universite-kontenjanlari-azaldi-40886868

Tuğba ZAL

Aday Psikolog

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir