Öyle Bir Geçer Zaman Ki…

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.

Zaman paha biçilmez bir kaynaktır. Belirli bir ritimle amansızca akar gider. Geçen zamanı geri döndüremeyiz. Hepimizin günde 24 saati, her haftada yedi günü vardır. Zamanı satın alamayız, biriktiremeyiz, ödünç alamayız, çalamayız, hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Tek yapabileceğimiz sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmektir. Zaman demokratik bir şekilde paylaşılan bir kaynaktır (Scoot, 1999). Zaman bir kaynak olduğuna göre bu kaynağı verimli kullanabilmek önemlidir. Zamanı verimli kullanabilmenin en iyi yolu da etkin zaman yönetimi yapabiliyor olmaktır. Zaman yönetimi, zamanı belirli etkinlikler arasında nasıl paylaştıracağını organize etmek olarak tanımlanılabilir. Bir başka ifadeyle zaman yönetimi daha az sürede daha çok iş yapmak için planlama yaparak belirlenen plan doğrultusunda hareket etmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda söz konusu olan mevcut zamanda neler yapılabileceklerin planlanmasıdır. Zaman yönetimi açısından önemli olan her faaliyet alanına ayrılan zamanın kullanımı ve bir alandan diğerine ne kadar zaman ayrılabileceğinin farkında olma becerisine sahip olabilme ve bu becerinin geliştirilmesi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.

Günümüzde özellikle de pandemi sebebiyle çoğu işin çevrimiçi olarak internet üzerinden halledilebiliyor olması zaman yönetimi konusunda sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada günlerini etkin planlayamamak, yapılan işin verimliliği konusunda düşüş yaşamak ve yapılacak işleri zamanında halledememek, günlük olağan akışı engelleyen, kişinin kendisine işi yapabilmesi için olan inancını düşürebilecek ve sorumluluk bilincini azaltan olumsuzlukları ortaya çıkarmaktadır. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için zaman yönetimi konusunda engelleyici faktörleri görmek, öncelik ve ihtiyaçların farkına varabilmek ve zaman yönetimi araçlarını etkili kullanmak gerekmektedir. Etkin zaman yönetimi konusunda bireyler için engelleyici faktörler mükemmeliyetçilik, erteleme davranışı, kendine aşırı güven veya güvensizlik ve yüksek kaygı, hayır diyememe, yapılacak işi hafife alma ve zaman yönetimi konusunda önyargılı olma gibi başlıklar altında incelenmektedir.

Zaman yönetiminde engelleyici faktörlerin farkına vardıktan sonra yine de zamanın hızlıca nereye akıp gittiği hakkında ortada bir fikir yoksa büyük olasılıkla zamanı etkili kullanma konusunda bazı püf noktalar kaçırılıyor demektir. Çünkü zaman öylece akıp gider ve başarılı olabilmek için bir şekilde ona yetişebiliyor olmak gerekir. Zaman yönetimi konusunda daha rahat verim sağlayabilmek için amaçlar belirlenebilir. Eğer belirgin bir amaç olursa ne yapılması gerektiği konusunda çok fazla zaman kaybedilmemiş olur. Amaç belirleme sürecinin önemli bir parçası da aciliyet ve önem konusudur. Gerçekleştirilecek amaçların aciliyet ve önem sırasına göre belirlenmesi gerekir. Daha sonrasında da belirlenen uzun vadeli takvim ile belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılması gereken işlerin tamamlanma tarihlerini belirlemek, zamanı planlama konusunda büyük bir adım olacaktır. Aynı zamanda Pomodoro tekniğinin bilinmesi önemli katkı sağlayacaktır. Özgem Uysal’a (2020) göre Pomodoro Tekniği, 1990’ların başında yazılım geliştiricisi, girişimci ve yazar Francesco Cirillo tarafından icat edildi. Metodolojisi basittir: Herhangi bir büyük görev veya görev dizisiyle karşı karşıya kalındığında, işi kısa, zamanlanmış aralıklara böler. Her bir aralık “Pomodoros” olarak adlandırılır. Bu, beyni kısa süreler boyunca odaklanmak için eğitir ve işi bitirilmesi gereken son tarihleri kaçırılmasını engeller. Pomodoro tekniği zamanla dikkat süresini ve konsantrasyonu artırmaya hatta daha verimli ve daha başarılı olmaya yardımcı olabilmektedir. Bu teknik gibi David Allen’e ait olan İşleri Yerine Koyma Methodu, Önemli- Acil Matris’i ve O Kurbağayı Ye teknikleri de etkin zaman yönetimi konusunda başarı sağlayabilmek adına incelenebilmektedir.

Zamanın geçmişten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini takip eden kesintisiz bir süreç olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bu birbirini kesintisiz takip eden süreç yani zaman eğer etkin bir şekilde yönetilmezse o sizi yönetmeye başlayacaktır. Zaman yönetimi aslında bir öz yönetimdir; yaşadığımız olayların kontrolünü sağlamaktır; bireyin kendisini yönlendirerek olayları yönetmesidir. Yaşadığımız olayların ne kadarı bizim istediğimiz gibi gerçekleşiyor? Ne kadarının oluşmasını biz belirleyebiliyoruz? Olayların meydana gelmesindeki etkilerimiz nelerdir? Bütün bu soruların cevabı bizim zamanımızı yönetebilmedeki başarımızı göstermektedir (Güçlü, 2001). Bu yüzden zamanı her zaman şansa ve tesadüflere bırakmayın, ipler sizin elinizde olsun.

Kaynakça

Güçlü, D . (2001). Zaman Yönetimi . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 25 (25) , 87-106.

Scoot, M. (1997). Zaman Yönetimi. A., Çıngıl Çelik, çev. *İstanbul Rota Yayın.

Uysal, Ö. (2020). Pomodoro Tekniği: Bir Domates, Daha Verimli Çalışmanızı Sağlayabilir mi?. https://evrimagaci.org/pomodoro-teknigi-bir-domates-daha-verimli-calismanizi-saglayabilir-mi-8615 adresinden alınmıştır.

Görsel Kaynakça

https://www.istanbulegitimler.com/egitimler/kisisel-gelisim-egitimleri/zaman-yonetimi-egitimi/

Belleğin Azmi – “The Persistence Of Memory”

Ünzile DUMAN

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü / Aday Psikolojik Danışman

Bugüne Kadar Toplam 592 Görüntülenme, (Bugün) 2 Görüntülenme