Aşkın Kör Hali: Flört Şiddeti

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır.

Aşk; bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusudur. Günümüzde insanlar küçük bir etkilenmeyi bile aşk olarak nitelendirir durumdadır. Flört etmek de bu etkilenmenin başlangıç evrelerindendir. Flörtün sosyal etkileşim içeren ve ilişkiye devam ya tanımına bakıldığında da sonlandırma niyetiyle eylemlerde bulunulan, daha sonra bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan ya da resmi bir ilişkiyle (evlilik, nişanlılık, birlikte yaşama) devam eden bir ilişki türüdür (Avşar Baldan ve Akış, 2017). İnsanların aşık olduğu veya flört ettiği zamanlarda gözü hiçbir şeyi görmez ve başlarda sürekli bulutların üstündeymiş gibi hisseder. Fakat her güzel şeyin bir kötü yanı olduğu gibi aşkın da bazı olumsuz yanları vardır. Bazen çiftler flört ediyorum derken ilişki içerisinde partnerinin hayatını, duygularını ve düşüncelerini kontrol eder ve birbirlerine sorun çıkarır hale gelmektedir ve bu durum onların hayat akışına olumsuz etki etmektedir. Bu bağlamda da ele alınabilecek kavramlardan biri de flört şiddetidir. Sugarman ve Hotaling’in 1989’da yaptığı flört şiddeti tanımlaması “flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümü” şeklindedir (Akt., Avşar Baldan ve Akış, 2017). Bu kavram şuan da çok yaygın olarak kullanılmasa da aslında birçok partner flört şiddetine farkında olmadan maruz kalmakta veya bırakmaktadır. Şiddet denilince ilk akla gelenler yaralama, darp veya bıçaklama olacaktır. Fakat ilişki içerisindeki şiddet her zaman gözle görülür olmamaktadır. Partnerinizin size ne giyeceğinizi veya kiminle konuşmanızı söylüyor olması bile bir örnektir. İlk başlarda kıskanıldığı düşünüldüğü için partnerlerin hoşuna gitse bile zorla yaptırılan ve olumsuz yönde hayat değiştirebilen çoğu şeyler aslında flört şiddetine örnektir.

Genel olarak bakıldığında flört şiddeti farklı çerçevelere ayrılabilmektedir. Bunlar fiziksel, duygusal, sözel, cinsel ve maddi veya dijital ve ısrarlı takip olarak ayrılabilmektedir. Partnerin hayır diyemediği, söz hakkında bulunamadığı ve hatta zorla yaptırılan çoğu durumda şiddete uğramış sayılabilmektedir. Fiziksel flört şiddeti; tekmelemek, tokatlamak, itmek, yumruklamak gibi davranışlardır. Psikolojik flört şiddeti ise utandırma amaçlı isim takma, alay etme ya da aile ve arkadaşlarla görüşmesine engel olma şeklinde fiziksel olmayan ancak ruhsal olarak yaralayıcı davranışları içermektedir. Kişinin isteği dışında cinsel birliktelik için zorlama ya da bu istek reddedildiğinde bu konu ile ilgili söylentiler yaymak gibi durumlar seksüel flört şiddeti olarak tanımlanmaktadır (Avşar Baldan ve Akış, 2017).

Kadına şiddetin oldukça arttığı son günlerde sağlıksız ilişki tüm hayatı ve çevreyi etkilemektedir. Flört şiddetine maruz kalındığını anlamak için şu hususlara dikkat edilebilir: Partnerin hayır demesine rağmen bir konuda zorluyorsa, bir konu için aynı durumda sizinde onunla aynı fikre sahip olmanızı şiddetle istiyorsa, beklentilerini ve isteklerini yerine getirmeniz için duygusal veya fiziksel baskı kuruyorsa ya da tehdit ediyorsa, partneriniz kendi yaşam alanınızdan ve değerlerinizden uzaklaştırmaya veya soğutmaya çalışıyorsa flört şiddetine uğruyor denilebilmektedir. Bunları sizde flörtünüze bilinçli olmadan yapıyor olabilirsiniz. Bu noktadan sonra önemli olan tek şey ne yaşadığınızın veya ne yaptığınızın farkında olmaktır. Karşınızdakine aşık olup, çok sevseniz bile saygıyı hiçbir zaman unutmamaktır ve o kişiyi bu şiddete uğratmamak veya kendinizi bu durumdan korumaktır.

Kaynakça

Avşar Baldan, G., ve Akış, N. (2017). Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43 (1), 41-44. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/421448

Görsel Kaynakça

The campaign – Dating abuse is #NotJustPhysical – “aims to educate teens that hurtful and cruel words and controlling language and Beha… | Ilişkiler, ask, Psikoloji. (2018, February 5). Pinterest. https://tr.pinterest.com/pin/92886811051943487/

Pin on parenting. (2020, February 7). Pinterest. https://tr.pinterest.com/pin/101682904074146319/

                                                                                                                           Ünzile DUMAN

                                                                                                         Aday Psikolojik Danışman

                                                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü