Tag

#yaşlılar

PDR’de yeni açılımlar: Yaşlılarla Psikolojik Danışma

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Gelişim dönemi bağlamında yaşlılık yazısının tamamlayıcısı olarak ele alınan yaşlılarla psikolojik danışmayı anlatan, yaşlılarla psikolojik danışmaya ilişkin değerlendirmelere yer verilen yazıda öncelikle yaşlılarla psikolojik danışma konusu ele alınacaktır. Yaşlı nüfusunda görülen artışla birlikte psikolojik danışma hizmetlerinde yaşlılara yönelmenin söz konusu olacağı düşünülmektedir (Doğan, 2000). Yaşlı kişilerin, hayatlarında yaşadıkları ekonomik, psikolojik, sosyal ve sağlığa ilişkin değişiklikler…

Gelişim Dönemi Bağlamında Yaşlılık

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Biyolojik bir olay olarak değerlendirilebilen yaşlılık, hücrelerin gereken şekilde kendilerini yenileyememeleri ile başlar. Hücrelerde görülen bu olumsuz değişiklik, bedenin yaşlanmasına neden olmaktadır. Emeklilik yaşı olarak da bilinen 65 yaş, yaşlılığın başlangıcı olarak da değerlendirilebilmektedir. Yaşlanma, yaşlılığı bütün yönleriyle ele alan, değerlendiren bilim dalı olan Gerontoloji tarafından dört alt başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar şu şekilde açıklanabilir:…

YAŞLILIKTA TEKNOLOJİ GÜVENLİĞİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Klasik çağda düşünürler insancı ve akılcı değerler sistemini kuşaktan kuşağa aktarırlardı. Fakat yakın zamanda bilim ve teknolojinin süratle gelişerek kitlelere birçok kolaylıklar ve imkanlar sağlaması sonucunda, insanların yaşadığı dünya, temelli bir değişikliğe uğramıştır. Çevre şartlarını değiştiren insanın kendisi de değişmiştir (Sinanoğlu, 1972). Bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, bu da insanoğlunu birçok şeyi bilme çabasına sürüklemiştir, daha gerçekçi…

VEFA-SIZ YAŞLI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüzde sağlık alanındaki bilimsel gelişmeler sonrası yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin bulunması, halk sağlığının iyileştirilmesi, doğumdaki ölüm oranlarının düşmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi ile birlikte ortalama yaşam süresi giderek artmaktadır. Haliyle yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranını yükselmektedir. İnsan yaşamının son gelişim evresi olan yaşlılık döneminde fiziksel olarak gerileme, biyolojik, bilişsel kapasitede azalma gibi…