Tag

#ünipsikolektif

BAŞARIDAN KAÇMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Başarılı olmak her zaman arzulanan bir durum sanılsa da başarı korkusu bireylerin gerçek potansiyellerini ortaya koymalarına engel oluyor. Evet, kulağa oldukça ilginç gelse de insanlar başarılı olmaya yönelik kaygı duyabiliyor. Öyleyse buyurun, başarı korkusunu mercek altına alalım. Öncü araştırmacılardan Horner (1972) başarı korkusunu, “bir kişinin, başarının olası dezavantajları ile ilgili kendisini kaygılı hissetmeye meyilli olması”…

ÇOCUK ADINA DEĞİL, ÇOCUKLA BİRLİKTE

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hümanistik yaklaşıma göre bireyin, hayatı üzerinde kişisel sorumluluğu vardır. İnsan davranışlarının sorumlusudur ve yaşamına, kendi düşünce ve davranışlarıyla yön verebilir. Birey için neyin iyi neyin kötü olduğunu ancak yine kendisi bilebilir. O, edilgen değil etken varlıktır. Organizmik değerlendirme sürecinde bulunan kişi, kendini her durum ve koşulda değerlendirebilecek, olumsuz yaşantı ve seçimlerden kaçınabilecek kapasiteye sahiptir. Rogers’a…

RUHİ TECRÜBE: MİSTİSİZM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Mistisizm, “gizemcilik veya bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu” olarak tanımlanmaktadır. Mistisizm (İng. mysticism; Fr. mysticisme) Grekçe “sır” anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir. Zaman ve tarih içinde gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eden mistisizmin anlamı daha sonra genişlemiş, bu terim Grek ve Doğu felsefelerinin Yeni Eflâtunculuk adı altında uzlaştırılması çabasının ardından değişikliğe uğrayarak “bütün…

A/Normallik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hayatın olağan akışında farkında olmadan kullandığımız kavramlardan olan normallik ve anormallik üzerine daha önce hiç düşündünüz mü? Bir davranışı normal kılan veya anormal yapan nedir? Gelin beraber bu sorulara yanıt arayalım.     Normal kelimesine baktığımız zaman “Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü veya aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.” olarak sözlüklerde kendine yer bulduğunu görüyoruz…

Küfrederken Bunları Düşündünüz mü?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlüğüne bakıldığında ‘‘küfretmek’’ tabirinin karşısında ‘‘sövmek’’ kelimesi görülür ve ‘‘sövmek’’ tabirinin anlamına bakıldığında ise ‘‘onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek’’ tanımı ile karşılaşılır. Cambridge sözlüğünde ‘‘swearing’’ kelimesi aratıldığında da ‘‘özellikle öfkeliyken kullanılan kaba ve saldırgan dil’’ tanımı görülür. Küfretmek; biyolojik, psikolojik ve sosyal girdi ve çıktıları olan çok yönlü…

KAOTİK VAROLUŞUN FÜTURSUZCA RESMEDİLİŞİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Dünyaca ünlü Meksikalı sürrealist ressam Frida Kahlo, acılarla dolu 47 yıllık hayatının yarısından çoğunda yatağa ve korselere bağlı kaldı. Doğum öncesinden başlayan anomaliler sebebiyle spina bifidalı bir bebek olarak dünyaya gelen Frida, yetişkinliğine dek süren çeşitli problemlere rağmen uğruna savaştıklarından vazgeçmedi (Yerdelen, 2015). Sanat gibi, devrim gibi, aşk gibi… 47.365 güne 55’i oto portre olmak…

Yaşamın bir parçası: Kriz

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Dünya gün geçtikte değişmekte ve bu değişim son yıllarda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak çeşitlenmektedir. Dinamik seyreden yaşam içerisinde krizler ve sorunlar kaçınılmaz olmaktadır. Kriz, bireysel ve toplumsal anlamda hayatı sekteye uğratan bir etkiye sahip olduğundan kriz dönemleri sağlıklı yönetilmelidir. Bir kişi, örgüt ya da toplumda görülen zor bir zamanı, bir buhran dönemini ifade eden…

İnsan, Evladına Bunu Yapar Mı?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, çocuk istismarı, sorumluluk ilişkisi bağlamında çocuğun sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine veya haysiyetine fiili/potansiyel zararla sonuçlanan her türlü fiziksel ve duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ve ihmalkâr muamele demektir. İstismar türlerinden herhangi birine maruz kalan çocuklarda, olumsuz durum ortadan kalktıktan sonra bile yetişkinlik süreçlerinde de gözlemleyebilecekleri kalıcı hasarlar meydana gelmektedir.…

Kendinize bir de bu pencereden bakın: Johari Penceresi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanların önce kendilerini daha sonra da başkalarını bütün yönleriyle anlayabilmesi mümkün müdür? Size kendiniz hakkında sorular sorulduğunda verdiğiniz cevaplar ile yakınlarınıza sorulduğunuzda sizinle ilgili verdikleri cevaplar aynı mı? Başkaları sizin hakkınızda bilmediğiniz neyi biliyor? Kişiliğimizi tam anlamıyla idrak edemeyebiliriz; ancak kişiliğimizin dış dünyaya yansıyan kısmı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. İşte Johari Penceresi Modeli ilişkilerimizde iletişimimizi,…

DANSTAN TERAPİYE YOLCULUK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. “Belki de terapideki en önemli şey, şimdiki anı deneyimlemenin geçmişi nasıl yeniden yazabileceğini görmeye başlamaktır.”  -Daniel N. Stern Temel amacı bireylerin iyi oluşunu destekleme ve ruh sağlığı problemlerini çözmede yardım verme olan terapide belki en önemli şey Stern’in de bahsettiği gibi anı deneyimlemektir. Psikoterapi deyince akla gelen sözel iletişim ve etkileşimin yanında beden hareketlerini anda…