Tag

#toplum

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNDE ÇOCUK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Çocukların öğrenme hızlarının ve motivasyonlarının en yüksek olduğu erken çocukluk yıllarında, pek çok konuda olduğu gibi çevre ve sürdürülebilirliğe dair de değer ve tutumları gelişmektedir. Sürdürülebilirlik çocukların evde öğreniminin bir parçası olmalı ve ebeveynleri, büyükanne-büyükbabaları, komşuları ve öğretmenleri içermelidir.  Çocukluk yıllarında kazanılmış olan deneyimler, yetişkinlikteki davranışlarımıza yön vermektedir. Aileler kendi davranışlarıyla ve çocuklarının davranışlarına yapmış…

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA AİLE KURUMU

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Aile nedir? Ailenin özellikleri nelerdir? Aile denilince akla neler geliyor? Bu sorulara her birey, her aile üyesi farklı cevaplar verebilir. Kimi aileyi neslin devamı olarak kimi üretim, tüketim ve paylaşımın yapıldığı bir grup kimisi de sadece aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, eşlerin ve çocukların oluşturduğu küçük bir toplum olarak görmektedir. Tarihte bilinen tüm toplumlarda…

EVİMİZİ TAŞIYORUZ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Siyasal tutumları bir kenara koyarak insan hakları perspektifinde yaklaşarak… Eğitim, sağlık, savaşlar ve kültürel nedenler insanların göç etmesine yol açar. Hiç şüphesiz ki bu göç hareketi sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel sorunları da beraberinde getirir. Özellikle savaşlar nedeniyle göç eden ailelerin, bilhassa çocukların, bu olgudan yaşamları boyunca her boyutta olumsuz etkilendiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler verilerine…

Sosyal Politika’ya Genel Bir Bakış

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Sosyal politika, 18.yy Avrupası’nda, Sanayi Devrimi ile başlayan şiddetli sınıf çatışmaları, açlık, yoksulluk, insanlık dışı çalışma koşulları sonucu devletlerin anlayış değişimleri ile ortaya çıkmıştır. Orta Avrupa’nın tarihine bakıldığında yoksulluk olgusunun göz önünde bulunmadığı, zenginlerin yoksulları kendi kurtuluşları için bir araç olarak gördükleri bunu da hayırseverlik mantığı çerçevesinde yaptıkları bilinmektedir. Gönüllü ve bireysel olarak yapılan hayırseverlik…

SORUMLULUK AL MUTLU KAL!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Toplum yaşamının her alanı devlet organlarıyla bağlantılıdır. Aile birliğiyle başlayan toplu yaşam süreci kişilerin düşünebilen, üretebilen, fikirlerini özgürce dile getiren birey olmalarıyla, kimi alanlarda toplumda devlet müdahalesi olmadan, aynı düşünce ekseninde bir arada olma ihtiyacını doğurmuştur. Devletin hegemonyasına yönelik mücadele etme, birey ve grupların salt kendi çıkar ve arzularına yönelik bir araya gelmeleri, örgütlenmeleri, faaliyette…

Cinsel Mitler ve Yansımaları

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Hiçbir bilimsel altyapısı olmayıp tamamen hayal gücünün bir ürünü olan ve kulaktan kulağa yayılarak geçmişten günümüze varlığını sürdüren kavramlara mit denir. Mitler genel olarak bakıldığında bir nevi hurafe anlamı taşımaktadır ve hiçbir gerçekliğe dayanmadan zaman içerisinde değişimlere uğrar ve yayılmaya devam eder. Cinsel mit kavramı ise bireylerin cinsel yaşama ve sağlığa dair doğru düşündükleri fakat…