Tag

#terapisi

“GEÇMİŞİNLE SAVAŞI BIRAKTIĞINDA NELER OLABİLİR?”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilişsel Davranışçı Terapilerin kuramsal arka planları, 1925’lere kadar uzanmakla birlikte bunların uygulama alanına yansımalarının 1950’lerin başına denk geldiği görülmektedir. Bu tarihçe içerisinde temel olarak üç kuşak yer almaktadır (Hayes 2004, Akt., Vatan, 2016). Birinci kuşak; davranışçı yaklaşımların baskın olduğu uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kuşaktaki uygulamalarda davranışların gözlemlenmesine, yordanmasına ve değiştirilmesine odaklanılmış ve sonrasında bu…

Gerçeklik Terapisi Bakış Açısıyla Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Gerçeklik terapisi kelimesi akıllara William Glasser’i getirir. Glasser, gerçeklik terapisinin; bireylerin ruh sağlığının yerinde olmayı sürdürebilmesi için en büyük engelin, bireylerin genetik yapılarında yer alan ihtiyaçların karşılanmasındaki başarısızlık olduğunu kabul etmekte ve danışanların kendi yaşamlarının sorumluluğunu alarak daha gerçekçi seçimler yapmaları konusunda cesaretlendirmekte olduğunu savunur (Glasser, 1975, 2005; Akt., Türkdoğan, 2015). Bireylerin genetik yapılarında bulanan…