Tag

#terapi

Derinlerdeki Bilişsel Yapılar: Şema Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Aaron Beck’ in geliştirdiği Bilişsel Terapi, düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesinin, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açacağına vurgu yapmakta ve işlevsel olmayan temel inançların değiştirilmesi için danışana yardımcı olmaktadır (Dinç, 2012). İlk başlarda Bilişsel Davranışçı ekolle çalışan Jeffrey Young, bu yaklaşıma bazı danışanların yanıt vermediğini görmüş (Young ve Klosko, 2017) ve problem duyguları…

BİR KADIN HAREKETİ: FEMİNİST TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. 1960’lı yıllarda başlayan kadın özgürlük hareketi, kadınlar hakkındaki sosyal, kültürel ve politik inanışları değiştirmeye yönelik bir harekettir. Psikoloji içindeki feminist yaklaşımların ilk ortaya çıkışı da kadın hareketi ile teorik tartışmaların başladığı 1970’li yıllara rast gelmektedir (Eyüboğlu, 2008). Son yıllarda özellikle danışmanlık sağlamaya yönelik feminist terapi oluşumları üç bakış açısıyla hareket etmektedir: bilinç yükseltme çalışmaları, taciz…

“KİŞİSEL OLAN POLİTİKTİR”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Feminist psikolojik danışma yaklaşımı, değişik kültürlerden gelen kadın ve cinsiyet psikolojisi konusunda uzmanlaşmış psikolojik danışmanların çalışmalarına dayalı olan, feminist psikoloji ve analiz konusunda bilgileri içeren bir psikolojik danışma uygulamasıdır. Bu yaklaşım; hem psikolojik danışman hem de danışanlar için günlük yaşamın içinde ve de sosyal, duygusal ve politik çevre ile olan ilişkilerde feminist direnci oluşturma, dönüşümü…

Bastırılanların Sesi: Feminist Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Feminist Terapi’ nin temelleri diğer psikolojik danışma ve terapi kuramları gibi psikolojiye değil, felsefeye dayanır. Temellerinin dayandığı ‘’feminizm’’ kültürel ve sosyal değişim aracılığıyla cinsiyete dayanan ataerkil düzeni ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan felsefeler bütünüdür (Brown, 1994). Bu bağlamda, Feminist Terapi’ nin temel amacı, kadının toplum içinde sosyal ve politik güç kazanıp, kendi yaşamı üzerinde kontrolü…

Duygu Odaklı Terapi: Alanyazın Bize Ne Söylüyor?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Greenberg ve Johnson öncülüğünde geliştirilen Duygu Odaklı Terapi ortaya çıktığı ilk yıllarda çift terapilerinde kullanılan bir yaklaşım olarak görülmüş ve ağırlıklı olarak çift terapilerinde kullanılmıştır. 1990’lı yıllardan sonra ise bireysel danışmada da duygunun öneminin anlaşılması, bireyin benlik yapısında ve terapötik süreçte duygunun temel bir kaynak olduğunun anlaşılması ile bireysel terapilerde de kullanılmaya başlanmıştır. Çift ve…

BEN’İN ÖTEKİ TARAFI: “DUYGULAR”

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Duygu odaklı psikolojik danışma; Gestalt, terapi, birey merkezli terapi, yaşantısal terapi, öyküsel terapi ve bağlanma, psikodinamik ve kişiler arası kuramların harmanlanmasıyla oluşturulan, bütüncül ve yaşantısal bir yaklaşımdır (Greenberg, 2010; Akt., Aras-Kemer ve Tuzgöl-Dost, 2020). Terapötik ilişkide insanlara acı veren duygulara ulaşmanın ve onları ifade etmenin birey merkezli ve gestalt terapi gibi yaklaşımlarda önemli olduğu söylense…

Terapide Duyguların Yeri: DOT

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Duygu Odaklı Terapi, Leslie Grenberg tarafından geliştirilmiş süreç odaklı deneyimsel bir terapi yöntemidir (Pulat, Gündüz ve Kılıç, 2020; Sezgin, 2016; Akt., Kavun, 2019). 25 yaşında bir mühendis olan Grenberg’ in psikoloji ile tanışması, psikoloji asistanı eşinin istatistik çalışmasına yardımcı olurken olmuştur. Grenberg daha sonra 30’ lu yaşlarda New York üniversitesinde psikoloji asistanlığına başlamış ve kuramları…

HİKAYESİNİ YENİDEN YAZAN İNSAN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Yaşamda anlam arayışında olan insanlar için, kendi deneyimlerine dayalı öyküler oluşturmak, öyküsel terapide temel meseledir. Bu noktada öyküler yalnızca kişinin kendi deneyimleriyle oluşmamakta; aynı zamanda toplumsal norm ve söylemler gibi dışsal bakış açıları ile de şekillenmektedir (Çelik, 2017). Psikolojik danışma sürecinde danışan öyküleri, danışanı sosyal ve bireysel olarak yapılandırdığı gerçeğini yansıtan metaforik anlatımlardır. Başka bir…

KİMİN ÖYKÜSÜ BU?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır.  “Kişi üzerinde daha etkili olan şey sorun hakkında konuşmak mı yoksa sorun üzerinde daha etkili olan şey kişinin konuşması mı?” (Bjorøy, Madigan ve Nylund, 2015, s. 336) Öyküsel terapi, 1980’lerde postmodernist temelleri olan sosyal yapılandırmacı yaklaşımın bir uygulama şekli olarak ortaya çıkmıştır (İlgar ve İlgar, 2018). Bu yaklaşım hem dayandığı felsefi ve teorik ilkeler hem…

Senin Hikayen Ne?: Öyküsel Terapi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Psikoterapi alanında ‘‘dördüncü dalga’’ olarak kabul edilen ‘‘Öyküsel Terapi’’  Michael White ve David Epston (1992) tarafından geliştirilmiştir (Corey, 2015). Danışanları terapiye getirdiği hikayeler üzerinden anlamaya çalışan Öyküsel Terapi, postmodernist anlayışa dayalı olması nedeni ile geleneksel yaklaşımlardan büyük ölçüde ayrılır (Morgan 2000; Parry ve Doan 1994; akt. Akkuş, Kütük ve Samar, 2020). Sistematik olmayan bu terapi…