Tag

#sosyalhizmetuzmanı

MADALYONUN İKİ YÜZÜ: SOSYAL HİZMET VE HALK SAĞLIĞI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal hizmet, tüm toplumlar için önemi yadsınamayacak bir mesleki disiplindir.  Çok becerikli bir meslek olarak nitelendirilebilen (Zastrow, 2013) sosyal hizmet; “sosyal işlevselliği arttırmak, kapasiteyi yenilemek, güçlendirmek ve özlenen amaçlara uygun toplumsal koşulları yaratmak üzere bireylere, gruplara, ailelere ve topluluklara yardımı kapsayan mesleki bir çalışma” olarak tanımlanmaktadır (Çakıcı ve Yücel , 2019, s. 344). Bu mesleki…

SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ACEMİ BİRLİĞİ: ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Sosyal hizmet mesleğinin başat uygulama alanlarından birisi de engelli bireyler ve engelli bireye sahip olan ailelerdir. Engellilere yönelik kurum bakımı ise sosyal hizmetin doğrudan ilgilendiği çalışma alanlarının başında gelir (Bern-Klug ve Sabri, 2012). Sosyal hizmet uzmanları ekseriyetle engelliler ile iki şekilde karşılaşmaktadırlar. Birincisi temel odağın rehabilitasyon olmadığı, misal aile danışmanlığında engelli bireye sahip ailelerde, engellilik…

BİR GÜNÜN DOĞUŞU: DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Günümüzde küresel ölçekte meydana gelen kompleks sorunlarla mücadele etme hususunda sosyal hizmet disiplininin önemli bir katkı sunduğuna dair bir fikir birliği oluşmaya başlamıştır (Selcik ve Güzel, 2016). Globalleşme ile birlikte, bu katkının büyümesi ve güçlenmesi için, sadece bireysel sorunlarla değil uluslararası arenada ortaya çıkan çok boyutlu problemlerle de mücadele eden sosyal hizmet uzmanlarının bir araya…