Tag

#sosyalhizmetler

DİZİLERDEKİ SOSYAL HİZMET AKIMI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Medya günümüzde önemli bir yere sahip kitle iletişim aracıdır. Medya, bireyleri ve toplumu çeşitli şekillerde etkilemekte ve algı oluşturmaktadır (Arslan, 2002). Kitle iletişim araçları içinde televizyon ve özelde televizyonda yayınlanan diziler de bu etkileşimin bir parçasıdır. Televizyon dizilerinde birçok konu işlenmektedir ve bu konuların sunumunda izleyicileri yönlendirdiği veya bilgiyi yanlış şekilde verdiği yöntemler olabilmektedir (Kırtepe,…

Sosyal Politika’ya Genel Bir Bakış

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Sosyal politika, 18.yy Avrupası’nda, Sanayi Devrimi ile başlayan şiddetli sınıf çatışmaları, açlık, yoksulluk, insanlık dışı çalışma koşulları sonucu devletlerin anlayış değişimleri ile ortaya çıkmıştır. Orta Avrupa’nın tarihine bakıldığında yoksulluk olgusunun göz önünde bulunmadığı, zenginlerin yoksulları kendi kurtuluşları için bir araç olarak gördükleri bunu da hayırseverlik mantığı çerçevesinde yaptıkları bilinmektedir. Gönüllü ve bireysel olarak yapılan hayırseverlik…