Tag

#sosyalhizmet

AFETLERDE SOSYAL HİZMETİ ANLAMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Afet… Bu kelimenin eş anlamlısı sözlüklerde “acı, korku, üzüntü, kayıp” şeklinde kabul edilmese de şüphesiz ki bir afetzedenin zihninde bu şekilde canlanmaktadır. Çeşitli şekilleri, farklı boyutları olan afetler; mikro, mezzo ve makro düzeyde tahribatlara sebep olabilmektedir. “Ani ölümlere, kayıplara ve travma gibi ruhsal bozukluklara yol açabilen olaylar” şeklinde nitelendirilebilen afetlerin, araştırmacılar tarafından 3 ana özelliğinin…

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK: ÇOCUK RUH SAĞLIĞI BAĞLAMINDA COVİD-19 VE OKULA UYUM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgını: “Belli bir insan grubunda, belli bir periyotta, yeni vakaymış gibi görülebilen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden çok daha fazla etki gösteren bulaşıcı hastalık.” olarak tanımlamaktadır. M.Ö. 430’dan bu yana var olduğu bilinen bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca direkt veya dolaylı olarak birçok toplumu etkilemiştir. Dünya üzerindeki birçok toplumu etkileyen ve hâlihazırda…

Yaraları İçerden Saran Olgu Sosyal Hizmet

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsan yaşamında ciddi bir gerçeklik teşkil eden ve önemli izler bırakan afet, konuya kurumsal ve bireysel seviyelerde farklı biçimlerde bakılması sebebi ile değişik şekillerde açıklanmaktadır. Afet sözlük anlamı ile; doğanın sebep olduğu yıkım, kıran durumlarını açıklarken, birden çok afet bir araya geldiğinde kavram afat şeklinde ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 1988). İçinde bulunduğumuz zamanın en…

KANSER HASTALIĞINDA TIBBİ SOSYAL HİZMETİN ÖNEMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kronik hastalıklar arasında kabul edilen kanser, sık görülmesi, yüksek oranda ölüme sebebiyet vermesi, artan çevresel kanser yapıcı nedenler ile çağımızın önemli sağlık sorunlarındandır. Kanser yarattığı fiziksel, psikolojik ve sosyoekonomik sorunlar nedeni ile bireyin yaşamını olumsuz etkilemektedir.  Kanser ile yüzleşen birey ve ailesi bir çeşit kriz ile karşı karşıyadır. Çünkü ömrünü tehdit eden bir hastalıkla mücadele…

SOSYAL HİZMET İÇİN SAATLİ BİR BOMBA: AÖF TEHDİDİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Günümüzde eğitim sisteminde bazı problemlerin var olduğu bilinmektedir. Bu problemlerden en önemlisi ve en tehlikelilerin birisi de sosyal hizmet mesleğinin eğitiminin açık öğretim fakülteleri aracılığıyla verilmesidir. Sosyal sorunlarla mücadele eden sosyal hizmet uzmanlarının iyi kurgulanmış bir eğitim sürecinde nitelikli eğitim alması oldukça önemlidir (Erbay ve Sevin, 2013).  Sosyal hizmet eğitimini bu şekilde vermeye çalışmak, eğitiminin…

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA AİLE KURUMU

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Aile nedir? Ailenin özellikleri nelerdir? Aile denilince akla neler geliyor? Bu sorulara her birey, her aile üyesi farklı cevaplar verebilir. Kimi aileyi neslin devamı olarak kimi üretim, tüketim ve paylaşımın yapıldığı bir grup kimisi de sadece aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, eşlerin ve çocukların oluşturduğu küçük bir toplum olarak görmektedir. Tarihte bilinen tüm toplumlarda…

KAĞITTAN HAYATLAR’A SOSYAL HİZMET PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Geçtiğimiz ay netflix platformu üzerinde yayınlanan, birçoğumuzun çoktan izlemiş olduğu ya da izlemek için sıraya koyduğu filmlerden biri oldu Kağıttan Hayat’lar. Peki bir mücadele çıkmazında, kağıt toplayarak hayatını idame ettirme çabası içerisinde olanların yaşantısından bir kesit sunan filmin konusuna bir de sosyal hizmet penceresinden bakmaya ne dersiniz? Kağıttan Hayatlar filminin “atık madde toplayıcılığı” konusunu üzerinden…

BİR GÜNÜN DOĞUŞU: DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Günümüzde küresel ölçekte meydana gelen kompleks sorunlarla mücadele etme hususunda sosyal hizmet disiplininin önemli bir katkı sunduğuna dair bir fikir birliği oluşmaya başlamıştır (Selcik ve Güzel, 2016). Globalleşme ile birlikte, bu katkının büyümesi ve güçlenmesi için, sadece bireysel sorunlarla değil uluslararası arenada ortaya çıkan çok boyutlu problemlerle de mücadele eden sosyal hizmet uzmanlarının bir araya…

GÖÇÜN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsanlık tarihi boyunca dünya üzerinde birçok yer değiştirme hareket olmuştur. İnsanların doğup büyüdüğü ve sosyal çevre edindiği toprakları bırakıp yeni yerlere göç etmelerinin temelinde yatan birçok neden vardır. Genel olarak bu nedenler arasında ekonomik problemler çevresel bozulmalar, eğitim alanındaki yetersizlikler, siyasi sorunlar ve en önemlisi savaşlar gösterebilir. Bu nedenlere bağlı olarak insanların yer değiştirmeleri bireysel…

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİNİN YANSIMALARI

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Kişi merkezli yaklaşımdan temellerini alan motivasyonel görüşme ailelerle, çocuklarla ve ergenlerle çalışırken uygulanabilecek etkili bir tekniktir. İş birliğini benimseyen bu teknik, mikro ve mezzo düzeyde yapılan müdahalelerde müracaatçıda istenilen davranış değişikliklerinin sağlanması açısından oldukça faydalıdır (Yıldız ve Bayat, 2018). Son zamanlarda motivasyonel görüşme tekniği sosyal hizmet uygulamalarında birçok yaklaşımın esası haline gelmiştir (Livingston, 2019). Bu…