Tag

#sosyal

Sosyal Hizmetlerde Feminist Söylem

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Feminizm, kadınların toplumda ait oldukları yeri bulma mücadelesi ile oluşmuş ve halen kendini güncelleyerek gelişmekte olan bir kuramdır. Kavram, düşünsel olduğu gibi eylemsel bir boyuta da sahiptir. Genel bir şekilde feminizmi, kadınların kendilerini baskı altına alan düzeni algılama, politik olarak tanımlama ve ona karşı mücadele yöntemleri geliştirme olarak tanımlayabiliriz (Çakır, 2015). Tarihine kısaca değinecek olursak kadınların…

ADLERİAN TERAPİ- YAŞAM BİÇİMİ ANALİZİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Adler’in psikoloji alanına yaptığı katkılar II. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek artan bir önem kazanmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden biri, kişiler arası ilişkileri ve diğer toplumsal etmenleri, insanın kendi hakkında geliştirdiği imgelerin temel belirleyicisi olarak tanımlamış olmasıdır. Ayrıca Adler, günümüzdeki psikoterapi teknikleri arasında her geçen gün daha da ilgi gören fenomenolojik yaklaşımın öncüsü olarak da çağdaş olma…

ATILGANLIK NEDİR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için çevresindekilerle sürekli iletişim içerisindedir. Bu iletişimin sağlıksız olması bireyin günlük hayatını idame ettirmesinde sıkıntılara yol açabilir. İletişimin sağlıksız olmasının sebeplerinden biri bireylerin atılganlık düzeyleriyle ilgilidir. İlk olarak atılgan davranışın iki ucu olan çekingen ve saldırgan davranış ele alınabilir. Bireyler kendi haklarına sahip çıkmadan başkalarının haklarına öncelik vererek davranışlarda bulunursa…

YALNIZ DEĞİLSİN!

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Yalnızlık, yaşamda bir an, Hep yeniden başlayan.. Dışından anlaşılmaz. Ya da kocaman bir yalan, Kovdukça kovalayan.. Paylaşılmaz. Bir düşün’de beni sana ayıran Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Özdemir Asaf Katıldığı bir programda yalnızlığı “her zaman çok şikâyet edebilecek ama ondan asla vazgeçemeyecek kadar büyük bir ruh hastalığı.” diye tanımlamıştı müzisyen Cem Adrian. Gerçekten de bir…

Okul Öncesi Dönemde Sosyal Becerilerin Desteklenmesi

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Çocuk, sosyal bir çevre içinde doğar ve içinde bulunduğu sosyal çevrenin ona karşı tutumu ve gereksinimlerini karşılayış biçimi; çocuğun tepkileri, davranış özellikleri, bedensel ve ruhsal gelişimi ve kişilik yapısının biçimlenmesinde rol oynayan önemli etkenlerden birisidir (Altınköprü, 2003). Bu süreçte ise eğitimin önemi göz ardı edilemez. Eğitim çocuğun doğduğu andan itibaren ailede başlayan, daha sonra ise…

Psikolojik İyi Oluşun Bir Simgesi: Sosyal Destek

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Birey, biyopsikososyal açıdan tam bir iyilik halinde olabilmek için çeşitli destekleyicilere ihtiyaç duymaktadır. Bu destekleyicilerden birisi de sosyal destek ihtiyacıdır. “Sosyal destek; aile bireyleri, arkadaşlar, öğretmenler gibi ilişkide bulunulan sosyal temasın sıklığı ve sayısı ile, bireyi stresin olumsuz etkilerinden koruyan paylaşımları ve birliktelikleri içeren bir kavramdır” (İkiz, 2018). Sosyal bir varlık olan insan, sahip olduğu kişiler…

Onaylanma İhtiyacı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsanlar, bu dünyada varoluşundan itibaren çeşitli ihtiyaçları karşılayarak yaşamlarını sürdürür. Bunlar: bedensel (yiyecek, su, sıcaklık vb.), psikolojik (sevmek, takdir edilmek, onaylanmak vb.) ve toplumsal (evlilik, statü sahibi olmak vb.) ihtiyaçlardan oluşmaktadır. İhtiyaçlar, bir sürece yayıldığında bireyi en çok etkileyenin psikolojik ihtiyaçlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Psikolojik ihtiyaçların evrensel bir boyutunu oluşturan onaylanma ihtiyacı da bireyin hayatını…