Tag

#savunmabiçimi

Siz Hangi Tarafın Fanatiğisiniz?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Fanatizm, taassup veya bağnazlık; dönem dönem hayatımızın çeşitli alanlarında kendini gösteren, yıkıcı sonuçlara sebep olabilen, bireysel ve toplumsal temellere sahip bir olgudur. Bir felsefi, siyasal, ideolojik görüşe veya bilimsel iddiaya karşı sorgu ve eleştirisiz tam teslimiyet; bir görüş veya tavrın şiddete bile başvuracak ölçüde savunuculuğunu yapmak anlamına gelen fanatizm olgusunda ateşli bir taraftarlık ve körü…