Tag

#psikolojik

HİKAYESİNİ YENİDEN YAZAN İNSAN

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Yaşamda anlam arayışında olan insanlar için, kendi deneyimlerine dayalı öyküler oluşturmak, öyküsel terapide temel meseledir. Bu noktada öyküler yalnızca kişinin kendi deneyimleriyle oluşmamakta; aynı zamanda toplumsal norm ve söylemler gibi dışsal bakış açıları ile de şekillenmektedir (Çelik, 2017). Psikolojik danışma sürecinde danışan öyküleri, danışanı sosyal ve bireysel olarak yapılandırdığı gerçeğini yansıtan metaforik anlatımlardır. Başka bir…

PSİKOLOJİK DANIŞMADA GESTALT TERAPİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Günümüzde dünyanın her yerinde yayılan ve Türkiye’de de büyük ilgi görmeye başlayan Gestalt Terapi, bireyin öz-bilinçliliğe kavuşarak özünü gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Terapistin temel görevlerinden biri, terapinin hemen başında danışanlara kendi kişisel sorumluluklarını yüklemektir. Gestalt terapistlerine göre danışanlar bazen kendi davranışlarının sorumluluğunu almaktan kaçınırlar. Duygu, düşünce ve davranışlarından başkalarını sorumlu tutmak yerine kendi sorumluluklarını almaları gerekmektedir. Sorumluluktan…

Korona Günlerinde Üretkenlik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Bilindiği gibi dünyamız ve ülkemiz corona virüs etkisiyle kavrulmakta, maalesef her gün on binlere yakın can kaybı yaşanmaktadır. Dünya çapında alınan önlemler nedeniyle insanların evlerinde kalmaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Bu durum sosyal bir varlık olan insanın ‘‘sosyal izolasyon’’ kavramıyla tanışmasına sebep olmuştur. Salgın gibi bir doğal afete maruz kalmadan önce işlerine veya…

Psikolojik Esneklik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Her birey yaşamı boyunca birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır; bu durumda bireylerin yaşamın olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de olabileceğini kabul ederek duruma uyum sağlayabilme yetenekleri önem kazanmaktadır. İnsanlar, yaşamlarının belirli dönemlerinde karşılaştıkları problemlerin bir kısmına uyum sağlayabiliyorken bir kısmına uyum sağlayamamakta ve bunun sonucunda çeşitli ruhsal hastalıklar yaşayabilmektedirler. Uyum sağlanamayan durumlarla baş etmede psikolojik esneklik…