Tag

#özgüven

ÖZGÜVENİN GELİŞİMİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Ebeveynler, çocuklarının özgüvenlerini genellikle ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde sorgular ve bunu geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya çalışırlar. Birçok gelişim alanında kritik dönem sayılan erken çocukluk döneminde özgüven gelişimi de kritiktir ve bu dönemde atılan tohumlar çocukların ileriki yaşlarında meyve vermektedir. Anne ve babaların bu dönemde çocuklarına verdiği ilgi ve sevgi ile çocukta hem aileye hem…

ATILGANLIK NEDİR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için çevresindekilerle sürekli iletişim içerisindedir. Bu iletişimin sağlıksız olması bireyin günlük hayatını idame ettirmesinde sıkıntılara yol açabilir. İletişimin sağlıksız olmasının sebeplerinden biri bireylerin atılganlık düzeyleriyle ilgilidir. İlk olarak atılgan davranışın iki ucu olan çekingen ve saldırgan davranış ele alınabilir. Bireyler kendi haklarına sahip çıkmadan başkalarının haklarına öncelik vererek davranışlarda bulunursa…

ÖZGÜVENİN TEMELLERİ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Özgüven kelimesine baktığımızda karşımıza çıkan ilk kavram aslında öz’dür yani benlik. Benlik kavramı, bireyin kişiliğine ilişkin düşünceleri, kendini algılayış biçimi, kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir (Aslan, 1992).  Benlik bireyin doğuştan getirilen gizil güçlerinin çevrenin de etkisiyle oluşan dinamik bir yapıdır. Yani doğumla başlar ve bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle devam eder. Birey, doğduğu andan…

ERGENLERDE MADDE KULLANIMI VE SUÇ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında duygusal ve fiziksel olarak kendine has problemleri içeren bir dönemdir (Ögel, 2014). Ergen, bahsedilen problemlerle baş edemeyince belirli çözüm yollarına başvurur. Bu çözüm yollarından biri de madde kullanımıdır. Bu nedenle ergenlik döneminde bireyin zararlı alışkanlıklara başlama ihtimali çok yüksektir (Çağlayan, 2008). Peki, ergenleri madde kullanmaya teşvik eden bu nedenler nelerdir?…

PEDAGOJİK DEĞERLER SERİSİ – 4

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Pedagojik değerler serisinin geçen ay yayınlanan yazısında toplumsal düzenin işleyişinde, gerek toplumsal kuruluşların ve gerekse bireylerin sahip olması gereken bazı değerlerden ve sorumluluklardan bahsetmiştik. Bu ay da toplumu oluşturan her bireyin sağlıklı bir ruhsal işleyişe ve kendini gerçekleştirme yetisine sahip olması için gereken birtakım değerlere değineceğiz. İnsanoğlu var olduğu günden beri hep bir arayış, sorgulama…

Çocuğun İlk Rehberi: Anne – Baba

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Çocuk doğduğu andan itibaren en çok anne babası ile etkileşim içerisindedir. Bu yüzden bireyler küçük yaşlarda anne-babalarının kendisine benimsetmiş olduğu birtakım duygu ve davranış öğretileriyle büyürler. Bu durumla ilgili olarak Forward ve Buck (2016), düşüncelerini şu ifadelerle dile getirmişlerdir; “Anne-babalarımız her birimizin içine zihinsel ve duygusal tohumlar ekiyorlar -biz büyüdükçe filizlenen tohumlar. Bazı ailelerde bu…