Tag

#otizm

STRES OYUNCAKLARI (GERÇEKTEN) ÇOCUK DOSTU MU?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Oyun, çocuğun duygularını yaşaması, yaşam rollerini öğrenip test etmesi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir ve çocuğun günlük hayatının çok büyük bir kısmını oluşturur. Çocuğun kendini ifade etme biçimi olan oyun; çocuğun gelişimi, ruh sağlığı açısından ele alındığında oyunun basit bir şekilde eğlenceden ibaret olmadığı ve daha ciddi boyutlara sahip olduğu görülecektir. Bir noktada duygu…

PANDEMİNİN GÖRÜLMEYEN YÜZÜ: OTİZM VE DEMANS

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Birleşmiş Millet Kalkınma Programı, COVID-19 krizinin bir sağlık krizinden daha fazlası olduğu ve toplumlar ile ekonomileri temelinden sarstığı konusunda devletleri uyarmaktadır (UNDP, 2020). Dünya Sağlık Örgütü tarafından “uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil durumu” olarak ilan edildiği 30 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 216 farklı ülke tarafından raporlanan hastalık bulaşan kişi sayısı 6 Kasım 2020…

Ebeveynlerde Tükenmişlik

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Tükenmişlik; duygusal talepler gerektiren durumlara uzun süre maruz kalmanın neden olduğu fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme durumu olarak tanımlanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2019). İlk olarak mesleki bir tehlikenin göstergesi olarak tanımlanan “tükenmişlik” kavramı zamanla çeşitli roller üzerinden incelenmiştir; bu rollerden birisi de ebeveyn rolüdür. Aileye yeni bir üyenin katılması ile yaşanılan mutlulukla birlikte; anne-baba rolünün gerektirdiği sorumluluk artışı,…

OTİZM’in Farkında mıyız?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Otizm bir hastalık değildir! Otizm bir nörogelişimsel bozukluk veya ileri düzeyde karmaşık bir gelişimsel yetersizlik olarak da bilinmektedir. Otizm, doğuştan olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce…

ZİHİN TEORİSİ VE OTİZM

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Diğer kişilerin hedefleri, duyguları, düşünceleri ve inançları gibi zihinsel durumlarını anlayarak davranışlarını değerlendirebilme, başarılı sosyal etkileşim ve iletişim için önemli bir beceridir. Bu beceri “zihin teorisi” (theory of mind) kavramı ile açıklanmaktadır. Zihin teorisinin teori olarak görülmesinin sebebi, kişinin kendisinin ve diğerlerinin direkt olarak gözlenemeyen zihinsel süreçler sistemini referans alması ve bu sistemin özellikle diğerlerinin…