Tag

#onay

SEVGİNİN DİLİ VAR MIDIR?

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Aile, bir birey için çok önemli bir ortamdır. Çünkü burada kişi tüm ihtiyaçlarını karşılar; buna sevme-sevilme ve ait olma da dahil. Sevgi duygusu, insanlık kadar eskidir ve temelini aile ortamından alır. Kişinin sağlıklı bir sevgi ortamında büyümesi ileri yaşamında da sağlıklı ve mutlu bir birey olarak hayatını sürdürmesini sağlar. Türk Dil Kurumu(2011)  sevgiyi, “İnsanı bir…

Onaylanma İhtiyacı

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İnsanlar, bu dünyada varoluşundan itibaren çeşitli ihtiyaçları karşılayarak yaşamlarını sürdürür. Bunlar: bedensel (yiyecek, su, sıcaklık vb.), psikolojik (sevmek, takdir edilmek, onaylanmak vb.) ve toplumsal (evlilik, statü sahibi olmak vb.) ihtiyaçlardan oluşmaktadır. İhtiyaçlar, bir sürece yayıldığında bireyi en çok etkileyenin psikolojik ihtiyaçlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Psikolojik ihtiyaçların evrensel bir boyutunu oluşturan onaylanma ihtiyacı da bireyin hayatını…