Tag

#olgu

SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA İNTİHAR OLGUSU- I

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 4 Dakikadır. Giriş[1] İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan intihar; oranları değişmekle birlikte dünyanın her yerinde görülmektedir. İntihar en genel ifade ile bireyin ölmek amacıyla bilerek ve kasıtlı bir şekilde öz yaşamına son vermesi olarak tanımlanmaktadır (Alptekin ve Duyan, 2012; Siyez, 2006). İntihar kişiyi ve kişinin etkileşimde olduğu çevresel sistemleri etkileyen üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir…