Tag

#ödül

EĞİTİMDE CEZA

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Ülkemizde yıllardır farklı eğitim politikaları uygulanmaktadır. Geçmişte fiziksel veya psikolojik cezaya yer verilirken artık cezaların çoğu okullarda yasaklanmıştır. Bu durum, eğitimciler arasında bazı ayrılıklara sebep olmuştur. Bazı eğitimciler cezanın eğitimde yeri olmayacağını savunurken bazı eğitimcilerse otoritenin özellikle cezayla sağlanabileceğini savunmuşlardır. Böylece okullarda uygulanan cezanın disipline etkisi gerek günlük yaşamda gerekse akademik boyutta sorgulanmıştır. Ceza, istenilmeyen…

ÖDÜLLE CEZALANDIRILMAK

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. Günümüz eğitim sisteminde ödüllendirmeler ve cezalandırmalar, belirli davranış kalıplarını öğretmeye çalışırken sıklıkla başvurulan disiplin yöntemlerindendir. Yalnızca eğitim sisteminde değil ebeveynlerin de çocukların davranışlarını şekillendirmek amacıyla uyguladıkları bilinçli veya bilinçsiz ödül ve ceza sistemleri vardır. Ödül, istendik davranışları pekiştirmeye yarayan fakat bir koşula bağlı olarak verilen etkinliktir. Ceza ise bırakmayı tanımlayan her tür sınırlama ve yasaklamayı…