Tag

#mülteci

EVİMİZİ TAŞIYORUZ

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Siyasal tutumları bir kenara koyarak insan hakları perspektifinde yaklaşarak… Eğitim, sağlık, savaşlar ve kültürel nedenler insanların göç etmesine yol açar. Hiç şüphesiz ki bu göç hareketi sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel sorunları da beraberinde getirir. Özellikle savaşlar nedeniyle göç eden ailelerin, bilhassa çocukların, bu olgudan yaşamları boyunca her boyutta olumsuz etkilendiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler verilerine…

Türkiye Odağında Mülteci Sosyal Hizmeti

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 2 Dakikadır. İçinde barındırdığı insan hakları, sosyal adalet ve savunuculuk gibi kavramlarla dezavantajlılık konusuna değinen bir meslek olan sosyal hizmet, mültecilik konusu ile yakından ilgilidir. Özellikle kendine has güçlendirme, baskı karşıtı uygulama ve hak temelli yaklaşım gibi yöntemleri ile mültecilerin insan haklarına yaraşır bir biçimde desteklere ulaşması ve sağlıklı bir entegrasyon süreci geçirmeleri adına sosyal hizmet uzmanları…

Geçmişten Günümüze İnsani Yardım

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. İnsani yardım eylemi, hak odağında sadece insan olmasından kaynaklı bireye ve yaşadığı çevreye dair yapılan yardım ve çalışmalardır. Her insanın yardım alma ve yardım etme hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde insani yardım bireysel bazda olacağı gibi devletler ve uluslararası boyutta da olabilir. Özellikle savaş ve doğal afet gibi olguların insanlara verdiği yıkıcı zararı önlemek, gelişmemiş…

Mülteci Bir Çocuğun Gözünden Hayat

Bu Yazıyı Tahmini Okuma Süresi: 3 Dakikadır. Kendi ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletinde kendini güvende hissetmeyen, devletinin ona tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile ülkesini terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından kabul edilen kişilere mülteci denir. Tanımın içerisinde yer alan baskı, güvende hissetmeme,…